Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse

Samverkansstyrelsen bytte under 2015 namn till Universitetssjukvårdsstyrelsen, i och med att nytt ALF-avtal trädde i kraft. Ordförandeskapet växlar mellan Umeå universitet och Region Västerbotten.

För Umeå universitet

Hans Adolfsson, rektor (ordförande udda årtal, vice ordförande jämna årtal)
Katrine Riklund
Kristina Lejon
Patrik Danielson

Region Västerbotten

Tommy Svensson (ordförande jämna årtal, vice ordförande udda årtal)
Brita Winsa
Anna-Maria Stenlund
Göran Larsson

Region Västernorrland

Åsa Bellander

Region Norrbotten

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Pia Näsvall (ersättare)

Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektör
Bodil Landstad (ersättare)

Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Nemrut Karatas

Suppleant
Sandra Lehtonen

Sekreterare

Ann-Christin Edlund

Regionalt samverkansavtal

Regionalt samverkansavtal ALF/TUA, 17 maj 2016, om samarbete inom medicin, odontologi och hälsa.

Sammanträdesdatum

2024

14 februari
22 maj
23 oktober
11 december

Tid: 15.00-17.00

Möteshandlingar läggs i Sharepoint cirka en vecka innan respektive möte.

Protokoll

Protokoll, Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse

Lena Åminne
2023-09-07