TUA-kommittén

För Umeå universitet

Pernilla Lif Holgerson
Kristina Lejon
Eva Levring Jäghagen, ordf
Pernilla Lundberg

För Region Västerbotten

Anna-Maria Stenlund Berggren, vice ordf
Linda Forsberg Pettersson
Pernilla Lundberg
Anna-Lena Rosendahl

Adjungerade tjänstemän

Petra Gunneriusson, RV
Patrick Holmkvist, Umu

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Isak Molin Lundgren

Suppleant
Benjamin Blecher

Sekreterare

Marie-Louise Schönfeldt

Lena Åminne
2024-03-04