TUA-kommittén

För Umeå universitet

Pernilla Lif Holgerson
Kristina Lejon
Eva Levring Jäghagen, ordf
Malin Brundin

För Region Västerbotten

Anna-Maria Stenlund Berggren, vice ordf
Linda Forsberg Pettersson
Pernilla Lundberg
Anna-Lena Rosendahl

Adjungerade tjänstemän

Petra Gunneriusson, RV
Patrick Holmkvist, UmU

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Maja Petersson

Suppleant
Ella Svender

Sekreterare

Marie-Louise Schönfeldt

Sammanträdesdatum

2023

16 januari kl 8-11
20 februari kl 14-16.30
8 mars kl 9-17
27 mars kl 13-16
26 april kl 8-11
29 maj kl 13-16
12 juni kl 8-11

21 augusti kl 13-16
11-12 oktober (heldagar)

Lena Åminne
2022-09-21