TUA-kommittén

För Umeå universitet

Pernilla Lif Holgerson
Kristina Lejon
Eva Levring Jäghagen, ordf
Malin Brundin

För Region Västerbotten

Anna-Maria Stenlund Berggren, vice ordf
Linda Forsberg Pettersson
Pernilla Lundberg
Anna-Lena Rosendahl

Adjungerade tjänstemän

Petra Gunneriusson, RV
Patrick Holmkvist, UmU

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Maja Petersson

Suppleant
Ella Svender

Sekreterare

Marie-Louise Schönfeldt

Lena Åminne
2022-09-21