PRBMT

Programrådet för biomedicinprogrammen och masterprogrammet i medicinsk teknik.

Ledamöter

Constantin Urban, ordförande, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Ronnie Berntsson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Jenny Persson, Institutionen för molekylärbiologi
Karolina Kauppi, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Johan Holmberg, Institutionen för molekylärbiologi
Helena Grip, Institutionen för strålningsvetenskaper
Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper

Utsedd av Region Västerbotten

vakant

Studentrepresentanter Umeå Medicinska Studentkår

Viktor Elofsson
Joline Samuelsson

Sekreterare

Lina Helgesson

Sammanträdestider

Plats: Zoom
Tid:13.00

Protokoll

Lena Åminne
2022-11-07