PRPH

Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap ansvarar för det internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa samt masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi.

Ledamöter

Per Gustafsson, ordförande, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Marie Lindkvist, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Helene Johansson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Maria Nordin, Institutionen för psykologi
Kristina Lindvall, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Sun Sun, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Hans Pettersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Utsedd av Region Västerbotten

Martin Andersson, Arbets- och miljömedicin

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Nora Rönngren
William Agyapong Opare
Harsha Kumari

Suppleanter
Ingyin Moe
Winifred Ali
Andrea Manzano Garcia

Sekreterare

Angelica Johansson

Sammanträdestider

2023

29/8
13/9
10/10
15/11
18/12

Tid 14.00-15.30

Lokal: Zoom

Protokoll

Lena Åminne
2022-02-15