Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system

Medicinska fakultetens Råd för artificiell intelligens och autonoma system (MAI) är ett rådgivande organ för fakultetsledningen. MAI har brett representation ifrån fakulteten, och har i uppdrag att stärka, synliggöra och samordna fakultetens utbildning och forskning inom AI.

Ledamöter
Jenny Persson, ordförande
Anders Garpebring, vice ordf
Johan Normark
Ingeborg Nilsson
Anna Nordström
Paolo Medini
Markku Haapamäki
Madeleine Blusi
Karin Nylander

Representant Region Västerbotten
Nina Sundström

Doktorandrepresentanter
Ordinarie
Karl Nyberg

Suppleant
Vakant

Handläggare
Anna Lundberg

 

Sammanträden

Hösten 2022
15 september 13-15
25 oktober 13-15
23 november 15-17
15 december 13-15

Tid: 13-15
Lokal:
anges i kallelsen

Protokoll MAI

MAI på umu.se

Läs mer om Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system, MAI och AI vid Umeå universitet.

Lena Åminne
2022-09-12