Utbildningsstrategiska nämnden

Sammansättning för utbildningsstrategiska nämnden, UN, gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter UN

Kristina Lejon, ordförande
Magnus Hultin, vice ordförande
Apostolos Theos
Constantin Urban
Fredrik Nylen
Kristina Lämås
Malin Brundin
Sofia Mattsson
Per Gustafsson
Monica Christianson
Victoria Heldestad
David Lindquist
Pamela Hasslöf

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Carina Olovsson

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Isak Molin Lundgren
Kimia Shafa

Suppleanter
Leonard Sundelin
Nemrut Karatas
Ebba Ekholm

Sekreterare

Anna Gåfvels Karlsson

Sammanträdestider

2024

24 januari
22 februari
25 mars
24 april
27 maj
17-18 juni, internat
21 augusti
16 september
14 oktober
20 november

Tid: 13-17

Protokoll

Lena Åminne
2024-01-18