Fyllnadsval 2019, Medicinska fakulteten

Här finns informationen om fyllnadsval till Fakultetsnämnden 2019.

Med anledning av att Universitetsstyrelsen har reviderat arbetsordningen vid Umeå universitetet har rektor beslutat om regler för fyllnadsval till fakultetsnämnden.

Fyllnadsvalet vid Medicinska fakulteten avser:

  • En suppleant till den externa ledamoten (utses av rektor).
  • Två gruppsuppleanter för de vetenskapligt kompetenta lärarna (en man och en kvinna enligt rektors regel).

Rektors regelverk

Valberedningen inbjuder alla anställda vid Medicinska fakulteten att nominera till dessa uppdrag.

Nomineringen som öppnade onsdagen den 16 oktober sker via ett webbformulär.
Länk till formulär för nominering (Öppna formuläret i Firefox eller Chrome)

Valberedning

Den valberedning som utsågs 2016 har uppdraget under hela innevarande mandatperiod, det vill säga t.o.m 2021-06-30.

Mer om valberedning

Valprocessen vid fakulteten

Information om valprocessen kommer under november.

Kontaktpersoner

Maria Fällman, valberedningens ordförande: maria.fallman@umu.se
Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare: cecilia.elofsson@umu.se (frågor om formalia)
Anna Gåfvels Karlsson, bitr. kanslichef: anna.gafvels-karlsson@umu.se (frågor om formalia)

Lena Åminne
2020-11-27