Nominering till fakultetsnämnden

Välkommen att till fakultetsnämnden nominera en suppleant till den externa ledamoten (bör vara en man enligt rektors regler eftersom ordinarie extern ledamot är en kvinna) och två gruppsuppleanter till de vetenskapligt kompetenta lärarna (ska vara en man och en kvinna enligt rektors regler). Sista dag för nominering är 31 oktober 2019 (kl. 24.00).

Samtliga anställda vid Medicinska fakulteten inbjuds att nominera enligt ovan.

  • De personer som nomineras till gruppsuppleanter för lärarna ska vara vetenskapligt kompetenta lärare med tillsvidareanställning vid Umeå universitet per den 1 oktober 2019, dvs. tillsvidareanställda professorer, universitetslektorer, forskare, biträdande universitetslektorer samt disputerade adjunkter inom fakultetens ansvarsområde.

Notera att prefekter, ställföreträdande prefekter och biträdande prefekter inte kan vara ledamöter/suppleanter i fakultetsnämnden.

  • Extern ledamot/suppleant ska enligt arbetsordningen ha bred erfarenhet från exempelvis offentlig verksamhet och/eller näringsliv.

Den nu sittande externa ledamoten i fakultetsnämnden är Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa. Den person som nomineras till suppleant ska vid behov ersätta henne vid nämndens sammanträden.

Nominera

Länk till formulär för nominering
Öppna nomineringsformuläret i Firefox eller Chrome.

Nuvarande ledamöter i FN

Ledamöter och suppleant i FN

Läs mer

Länk till rektors regelverk

Valberedningen

Tid-och aktivitetsplan

Kontaktpersoner

Maria Fällman, valberedningens ordförande: maria.fallman@umu.se
Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare: cecilia.elofsson@umu.se (frågor om formalia)
Anna Gåfvels Karlsson, bitr. kanslichef: anna.gafvels-karlsson@umu.se (frågor om formalia)

Lena Åminne
2019-10-15