Suppleanter till fakultetsnämnden utsedda

Två gruppsuppleanter till de vetenskapligt kompetenta lärarna samt suppleant till den externa ledamoten i fakultetsnämnden är nu utsedda. Rösträkningen visade att flest röster lagts på valberedningens förslag.

Av 389 röstberättigade var det 112 som röstade, och av dessa var det 71 som röstade på valberedningens förslag.

Som gruppsuppleanter har Andre Nyberg, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, och Margareta Molin Thorén, professor vid Institutionen för odontologi, valts av lärar-/forskarkollegiet.

Rektor har utsett Peter Rosenberg, enhetschef vid utbildningsenheten vid Region Västerbottens FoU-stab, som suppleant till ordinarie externa ledamoten Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Samtliga suppleanter tillträder 1 januari 2020.

För perioden 2020-01-01--2021-06-30 ser fakultetsnämnden ut så här:
Ledamöter
Patrik Danielson, ordf
Marie Bixo, vice ordf
Anders Eklund
Åsa Hörnsten
Erik Johansson
Malin Sund
Ulrich von Pawel-Rammingen
Brita Winsa, Region Västerbotten
Axel Lundqvist, studeranderepresentant
Sandra Bäckström, studeranderepresentant
Tommy Lidström, doktorandrepresentant

Gruppsuppleanter
1. Christina West
2. Andre Nyberg
3. Margareta Molin Thorén

Suppleant extern ledamot
Peter Rosenberg, Region Västerbotten

Tack till valberedning, kandidater, till alla er som nominerade och röstade samt till Kansliet för medicin som har arbetat med att genomföra fyllnadsvalet.

Ann-Christin Edlund
Kanslichef

Lena Åminne
2019-12-19