Tid- och aktivitetsplan

Tidplan enligt rektors regel

8 oktober: Regler om fyllnadsval fastställdes av rektor
31 oktober: Sista dag för anställda att inkomma med förslag till respektive fakultets valberedning
Senast 2 v före sista valdag: Valberedningen offentliggör sitt förslag
18 december: Val av gruppsuppleanter ska vara genomfört
1 januari 2020: Valda suppleanter tillträder

Medicinska fakultetens tid- och aktivitetsplan

9 oktober Information om det kommande fyllnadsvalet publiceras på Aurora (nyhet)
11 oktober Dekanbeslut om former och tidplan för fyllnadsvalet
16 oktober Nomineringen öppnar på Aurora (webbformulär). Nyhet i Aurora att nomineringen har öppnat
31 oktober Sista dag att nominera, kl 24.00
November Valberedningen arbetar
November Dekanbeslut om föreskrifter för fyllnadsvalets genomförande
4 december (senast) Valberedningen offentliggör sitt förslag på två gruppsuppleanter till de vetenskapligt kompetenta lärarna; förslaget publiceras på Aurora tillsammans med information om valprocessen.
Valberedningen meddelar akademisekreteraren förslag på suppleant till den externa ledamoten
5 december Tryckning av röstsedlar med valberedningens förslag samt senaste dag för tryckning av röstsedlar för ifyllnad, lista över nominerade som står till fakultetsnämndens förfogande samt valinstruktion
6 december Utskick till alla röstberättigade förbereds
Utskick läggs i internposten/postlåda (för lärare med annan stationeringsort än Umeå)
16 december Sista dag att poströsta
18 december Sista dag att rösta personligen på Kansliet för medicin, kl. 13.00-16.45
Kl. 17.00 genomförs rösträkning i Professorn, plan 8, Förvaltningshuset
19 december Valresultatet publiceras

2020

1 januari Suppleanterna tillträder

Kontaktpersoner

Maria Fällman, valberedningens ordförande: maria.fallman@umu.se
Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare: cecilia.elofsson@umu.se (frågor om formalia)
Anna Gåfvels Karlsson, bitr. kanslichef: anna.gafvels-karlsson@umu.se (frågor om formalia)

Lena Åminne
2019-10-15