Valberedning

Valberedning under perioden 2017-07-01 till 2021-06-30.

Maria Fällman, Institutionen för molekylärbiologi, ordförande
Christopher Fowler, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Martin Fahlström, Institutionen för klinisk vetenskap
Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Gunilla Olivecrona, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Britt-Marie Lindgren, Institutionen för omvårdnad

Kontaktpersoner

Maria Fällman, valberedningens ordförande: maria.fallman@umu.se
Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare: cecilia.elofsson@umu.se (frågor om formalia)
Anna Gåfvels Karlsson, bitr. kanslichef: anna.gafvels-karlsson@umu.se (frågor om formalia)

Lena Åminne
2019-11-05