Val till fakultetsnämnd 2017, Medicinska fakulteten

Här finns informationen om valet till fakultetsnämnden 2017.

Utseende av valberedning

Processen för utseende av ledamöter i fakultetsnämnden, dekan och prodekan.

Mer om valberedning

Nominering till fakultetsnämnden

Nominering av ledamöter till fakultetsnämnden och dekaner.

Mer om nominering

Valprocessen vid fakulteten

Nominering av dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare och extern ledamot till fakultetsnämnden pågår t.o.m. 17 mars. Valberedningen fortsätter därefter arbetet med att ta fram förslag till ledamöter i fakultetsnämnden.

Mer om valprocessen

Tid- och aktivitetsplan

Här finns hela tid- och aktivitetsplanen ht 16-vt 17.

Lena Åminne
2017-08-25