Nominering till fakultetsnämnden

Välkommen att nominera ledamöter till fakultetsnämnden och dekaner för Medicinska fakulteten. Sista dag för nominering är 17 mars 2017.

Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndens ledamöter löper ut den 30 juni 2017. Den nya mandatperioden gäller från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2021.

Du som är anställd eller studerande vid Medicinska fakulteten kan nominera:
Dekan, prodekan, 5 ledamöter till fakultetsnämnden samt en extern ledamot till fakultetsnämnden.

  • De personer som nomineras till dekan och prodekan ska vara tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer vid Umeå universitet.
  • De personer som nomineras till ledamöter i fakultetsnämnden ska vara vetenskapligt kompetenta lärare med tillsvidareanställning vid Umeå universitet, dvs tillsvidareanställda universitetslektorer, professorer och övriga disputerade lärare.
  • Den person som nomineras till extern ledamot i fakultetsnämnden ska vara anställd vid Västerbottens läns landsting och ha bred erfarenhet från akademi och/eller näringsliv och samhälle.

Notera att prefekter, ställföreträdande prefekter och biträdande prefekter inte kan vara ledamöter i fakultetsnämnden.

Börja nominera nu

Nominera helst så snart som möjligt eftersom valberedningen påbörjar sitt arbete redan i januari!

Nominering senast fredagen den 17 mars kl 24.00.

Enkät för nominering - nomineringen stängdes efter 17 mars.

Valberedning

Maria Fällman, Institutionen för molekylärbiologi, ordförande
Christopher Fowler, Institutionen för famakologi och klinisk neurovetenskap
Martin Fahlström, Institutionen för klinisk vetenskap
Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Gunilla Olivecrona, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Britt-Marie Lindgren, Institutionen för omvårdnad
Margareta Molin Thorén, Institutionen för odontologi
Anton Persson, Umeå Medicinska Studentkår

Kontaktpersoner

Maria Fällman, valberedningens ordförande: maria.fallman@umu.se
Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare: cecilia.elofsson@umu.se (frågor om formalia)
Susanne Fahlgren, kanslichef: susanne.fahlgren@umu.se (frågor om formalia)

Lena Åminne
2017-03-23