Valprocessen vid Medicinska fakulteten

Nominering av dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare och extern ledamot till fakultetsnämnden pågår till och med 17 mars kl 24.00. Valberedningen fortsätter därefter att arbeta med förslag till ledamöter i fakultetsnämnden.

11 april samråder valberedningen med rektor om sitt förslag.

En röstlängd tas fram som prefekterna ska kvalitetssäkra för att säkerställa vilka lärare som är behöriga att rösta i valet om de vetenskapliga lärarledamöterna i fakultetsnämnden. I mitten av april distribueras information om valet, röstsedlar och valkuvert till de röstberättigade via internpost.

Sista dag att poströsta är 25 april och sista dag att rösta personligen på fakultetskansliet är 27 april kl 16.45. Rösträkningen sker kl 17.00 i Professorn, Förvaltningshuset. Valresultatet publiceras i Aurora och mailas till kollegiet dagen efter rösträkningen.

16 maj utser rektor dekan, prodekan och extern ledamot i fakultetsnämnden.

1 juli börjar den nya fakultetsledningen - fakultetsnämnd, dekan och prodekan - sin mandatperiod.

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inklusive dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30.

Kontaktpersoner

Maria Fällman, valberedningens ordförande: maria.fallman@umu.se
Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare: cecilia.elofsson@umu.se (frågor om formalia)
Susanne Fahlgren, kanslichef: susanne.fahlgren@umu.se (frågor om formalia)

Lena Åminne
2016-12-16