Tid- och aktivitetsplan ht 20–vt 21

Tid- och aktivitetsplan ht 20-vt 21 för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnden, inklusive utseende av prodekan.

Datum/period Aktivitet
-2020-11-26 Samråd med rektor om beredningsprocess för utseende av dekan respektive prodekan.
2020-12-04—2020-12-18 Period för nomineringar till valberedning med förslag på prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare (inkl suppleanter) samt extern ledamot (inkl suppleant).
2020-12-22 Rektor beslutar om utseende av dekan vid förenklat utseendeförfarande. Med förenklat utseendeförfarande avses den beredningsprocess som används vid omförordnande för en andra mandatperiod.
2020-12-19—2021-03-09 Samråd med rektor om prodekan vid ordinarie utseendeförfarande. Vid samrådet ska tillgängliga förslag som står till förfogande presenteras, innan valberedningens beslut om att till rektor föreslå en person till prodekan.
2021-03-01 Avstämningsdag för rösträtt i valet av vetenskapligt kompetenta ledamöter och suppleanter.
2021-03-10 Sista dag för valberedningen att offentliggöra förslag till prodekan vid ordinarie utseendeförfarande.
2020-12-19---2021-04-20 Valberedningen bereder inkomna nomineringar.
2021-03-16 Rektor beslutar om utseende av prodekan vid ordinarie utseendeförfarande.
2021-03-16 Sista dag för förslag till röstlängd till samordnaren.
2021-04-20 Sista dag för valberedningen att överlämna förteckning till kansliet över samtliga nominerade som står till förfogande för uppdrag som vetenskapligt kompetent ledamot eller suppleant.
2021-04-20 Sista dag för valberedningen att offentliggöra sitt förslag till fakultetsnämnd samt extern ledamot.
Senast 2021-04-23 Tryck av valsedlar med valberedningens förslag, i enlighet dekans beslut att listval ska tillämpas.
Senast 2021-04-24 Utskick av valberedningens förslag, röstsedlar samt förteckning över valbara ledamöter.
2021-04-24—2021-05-18 Valet genomförs genom poströstning i enlighet med dekans beslut.
2021-05-18 Val av vetenskapligt kompetenta ledamöter ska vara genomfört.
2021-05-18 Rektor beslutar om utseende av extern ledamot inkl suppleant.
2021-07-01 Fakultetsnämnden tillträder.

 

 

Lena Åminne
2020-12-03