Valberedning

Prefektsammanträdet har utsett valberedning inför val till fakultetsnämnd i enlighet med Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01—2025-06-30.

Valberedning

Professor Stefan Björklund, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, stefan.bjorklund@umu.se,

Professor Margareta Blomdahl Thorén, Institutionen för odontologi, margareta.thoren@umu.se,

Professor Jörgen Johansson, Institutionen för molekylärbiologi, jorgen.johansson@umu.se,

Universitetslektor Fredrik Karlsson, Institutionen för klinisk vetenskap, fredrik.k.karlsson@umu.se

Universitetslektor Britt-Marie Lindgren, Institutionen för omvårdnad, britt-marie.lindgren@umu.se,

Universitetslektor Christina Ljungberg, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, christina.ljungberg@umu.se,

Professor Lars Nyberg, ordförande, Institutionen för strålningsvetenskaper, lars.nyberg@umu.se

Universitetslektor Ann Sörlin, vice ordförande, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, ann.sorlin@umu.se

Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, Representant för Region Västerbotten*

Tine Riklund, studentrepresentant, Ordförande Medicinska Studentkåren*

Valberedningen har inom sig utsett Lars Nyberg till ordförande och Ann Sörlin till vice ordförande. Valberedningen är beslutsför när minst fem ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande.

*Studentrepresentant och representant för Region Västerbotten deltar endast vid beredning av förslag och beslut om förslag av dekan och prodekan.

Lena Åminne
2020-12-03