Annonseringskostnader

Annonseringskostnader för utlysta läraranställningar.

Fakulteten bekostar annonser för utlysta förenade läraranställningar i branschtidningar såsom Läkartidningen, för förenade läkaranställningar eller motsvarande för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor eller andra aktuella yrkesgrupper.

Fakulteten kan även bekosta eller delbekosta andra större utlysningar för läraranställningar.

Annonsering för t/a-anställningar bekostas alltid av institutionen.

 

Lena Åminne
2022-07-13