Professorer

Nya professorer vid Medicinska fakulteten.

2023

Sead Crnalic ortopedi

2022

Per Petersson, fysiologi
Anders Johansson, infektionssjukdomar
Ulf Isaksson, hälsovetenskap
Eva Levring Jäghagen, odontologisk radiologi
Per Fransson, omvårdnad
Veronica Lindström, omvårdnad
Peter Sundström, neurologi
Olli Kampman, psykiatri
Robin Fåhraeus, experimentell patologi
Johan Holmberg, molekylär tumörbiologi
Anna Överby Wernstedt, immunologi, inriktning mot virala infektioner
Felipe Cava, infektionsbiologi

2021

Constantin Urban, professor i immunologi
Stig Jacobsson, farmakologi
Christina West, pediatrik

2020

Karl Franklin, professor i kirurgi
Per Stål, professor i anatomi
Pär Nordin, professor i kirurgi
Richard Lundmark, professor i histologi med cellbiologi
Isabel Goicolea, professor i folkhälsovetenskap
Margareta Brännström, omvårdnad
Lisbeth Slunga Järvholm, arbetsmedicin
Bengt Johansson, kardiologi
Maria Nilsson, folkhälsovetenskap
Anne Lindberg, medicin

2019

Anna Arnqvist, professor i biomedicin
Pernilla Wikström, professor i medicinsk biovetenskap
Per Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
Kristina Lejon, professor i immunologi

2018

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap
Lars-Ove Koskinen, professor i neurokirurgi
Martin Fahlström, professionell utveckling
Pernilla Lundberg, professor i molekylär parodontologi
Lev Novikov, professor i anatomi
Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi
Christer Malm, professor i idrottsmedicin

2017

Karin Sundin, professor i omvårdnad
Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad
Mikko Lammi, professor i histologi med cellbiologi
Eva Samuelsson, professor i allmänmedicin
Thomas Mooe, professor i medicin
Stefan Söderberg, professor i internmedicin
Tufve Nyholm, medicinsk strålningsfysik
Anders Själander, professor i internmedicin
Karin Wadell, professor i fysioterapi
Britt-Marie Stålnacke, professor i rehabiliteteringsmedicin

Lena Åminne
2023-05-08