Tidsbegränsad anställning upphör

När en (enligt Lagen om anställningsskydd 5 §) tidsbegränsad anställning upphör och inte kommer att förlängas, ska medarbetaren få ett skriftligt besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång (15 §).

En förutsättning är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd vid Umeå universitet mer än 12 månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.

Institutionens administratör skickar en beställning av besked om att en tidsbegränsad anställning ska upphöra till ansvarig fakultetssamordnare Madeleine Lindmark. Madeleine Lindmark tar fram underlagen och skickar dessa med e-post till institutionens administratör. Institutionens administratör ser till att beskedet undertecknas av institutionens prefekt och medarbetaren. Medarbetaren behåller ett av originalen, det andra, som fungerar som mottagningsbevis, skickas tillbaka med post till Madeleine Lindmark för vidare expediering till diariet.

Om det inte är möjligt att överlämna beskedet personligen, skickas beskedet som rekommenderat brev till medarbetarens senast kända adress. Madeleine Persson skickar även ett varsel till medlemmens fackliga organisation, om sådan finns.

En arbetstagare som har fått besked har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete, exempelvis anställningsintervju.

Lena Åminne
2021-12-07