ALF och TUA

Här hittar du avtal, regler och övrig information som rör ALF-/TUA-samarbete och regional samverkan.

Övergripande avtal och regler ALF/TUA

Regionalt samverkansavtal ALF/TUA

Regelverk för handläggning av lokaler för ALF och TUA

Regler för investeringar och avskrivningar för utrustning som finansieras av ALF-/TUA-medel

Överenskommelse VLL bitr. lektor ST, 57-15

Regler för hantering av ALF-medel inom Medicinska fakulteten

Avtal om läkarutbildning på 4 orter, 2021

Hängavtal till regionalt ALF-avtal, 2021

Köp av utbildningstjänster inom ALF-/TUA-samarbetet

Mall uppdragsavtal köp av utbildningstjänster inom ALF-/TUA-samarbetet 170901

Handläggningsordning för köp av utbildningstjänster inom ALF-/TUA-samarbetet 171001

Undantag från LOU för avtal som ingås mot bakgrund av ALF-/TUA-samarbetet

Exempel: Motivering för undantagande av upphandling från LOU för avtal som ingås mot bakgrund av ALF-/TUA-samarbetet

Avtal gällande ekonomisk ersättning för undervisning vid de utbildningar som bedrivs av Medicinska fakulteten inom ALF-/TUA-samarbetet, mellan Umeå universitet och Region Västerbotten.

Ersättningsnivåer 2024
 
Personalkategori Kronor/undervisningstimme
Läkare och tandläkare 2 576
Övrig personal 1 610
   
Restid för resp. personalkategori  
Läkare och tandläkare 1 269
Övrig personal 803

 

ALF

Budget

Bokslut

Verksamhetsrapport

Nationell utvärdering av klinisk forskning, ALF

2018

Vetenskapsrådet: Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet.

Vetenskapsrådet: Beslut om utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet.

TUA

Lena Åminne
2024-02-13