Blanketter för forskarutbildning

Här finns blanketter som du behöver under forskarutbildningen. Blanketterna på engelska hittar ni via English site, i övre högra hörnet.

Anhållan om dispens inför antagning

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå

Redovisning av aktivitet, finansiering och registrering

Ändring av uppgifter

Årlig uppföljning

Uppföljning av utbildning på forskarnivå (antagna till och med 2021-06)

Uppföljning av utbildning på forskarnivå (antagna från och med 2021-07)

Avregistrering

Tillgodoräknande

Mittseminarium

Försvar av licentiatuppsats

Anhållan om disputation

Ansökan om examen

Lena Åminne
2024-02-26