Forskarutbildningsgrupper

Prefekten är ytterst ansvarig för forskarutbildningen på institutionsnivå. Vid varje institution finns en forskarutbildningsgrupp som bereder dessa frågor. Gruppen består av representanter för både handledare och doktorander. Ordförande i gruppen representerar institutionen i Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF).

Institutionen för diagnostik och intervention

Jonna Wilén (ordförande)
Michael Haney
Anders Eklund
Anna-Maria Eriksson (administratör)
Idah Sandqvist (administratör)
Tobias Tengström (administratör)
Cecilia Björnfot (doktorandrepresentant)
Jessica Lindberg (doktorandrepresentant)

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Ulrika Harju (sammankallande, administratör)
Catrine Anyango-Odhiambo (doktorandrepresentant)
Isabel Goicolea
Marie Lindqvist

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Per Wester (ordförande)
Alva Hansson (doktorandrepresentant)
Elin Lindahl (samordnare)
Maria Sandström (administratör)
Malin Sjöström
Jens Wahlström

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Constantin Urban (ordförande)
Kristina Thelin (administratör)
Johan Normark
Anders Sjöstedt
Mattias Forsell
Anna Överby Wernstedt

Institutionen för klinisk vetenskap

Aleksandra McGrath (ordförande)
Ruben Kreku (doktorandrepresentant)
Karin Brunnegård
Inga Dennhag
Isabell Hedberg (doktorandrepresentant)
Thorbjörn Holmlund
Annika Idahl
Jussi Jokinen
Fredrik Nylén
Torbjörn Lind
Anders Behndig
Peter Sundström
Karin Moström (administratör)
Maud Normark (administratör)
Olof Sandström
David Lindquist
Helena Harding
Maria Karlsson

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Karin Nylander (ordförande)
Olivia Carlund (doktorandrepresentant)
Johan Hultdin

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Nasim Sabouri (ordförande)
Tran Nguyen (doktorandrepresentant)
Ignacio Mir-Sanchis 
Anette Humby (forskarutbildningsadministratör)

Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Paul Kingham (ordförande)
Linnéa Andersson (administratör)
Vanessa Crine (doktorandrepresentant)
Mikko Lammi
Sara Wilson
Simon Tuck (Avdelningen för molekylär medicin)
Ulf Ahlgren (Suppleant Avdelningen för molekylär medicin)

Institutionen för molekylärbiologi

Johan Holmberg (sammankallande)
Felipe Cava
Margalida Esteva Socias (doktorandrepresentant)
Jörgen Johansson
Jan Larsson
Peter Lind
Barbara Sixt
Viktor Skog (administratör)

Institutionen för odontologi

Anna Lövgren (ordförande)
Pernilla Lundberg
Zeinab Razooqi (doktorandrepresentant)
Carina Öhman (administratör)

Institutionen för omvårdnad

Åsa Audulv (ordförande)
Ulf Isaksson
Susanne Ragnarsson
Karin Bölenius
Annika Backman
Maria Lindqvist
Birgitta Nilsson (administratör)
Anna-Lena Stenlund (doktorandrepresentant)
Ingrid Olsson (doktorandrepresentant)
Stina Kallerhult-Hermansson (doktorandrepresentant)

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Martin Björklund (ordförande)
Johanna Frank (administratör)
Anders Eriksson 
Xiaolei Hu
Hugo Lövheim
Gustaf Magaard (doktorandrepresentant)
Margarita Mondaca
Christer Malm

Lena Åminne
2024-03-20