Intern eller extern nyhet?

Medicinska fakulteten använder olika kanaler för att sprida nyheter om avhandlingar. Grundregeln är att publicering sker på intranätet Aurora, medan avhandlingar som uppfyller särskilda kriterier kan publiceras externt som nyhet och pressmeddelande.

Avhandlingar kan vara intressanta inom universitetsvärlden, men leder erfarenhetsmässigt inte till nyheter i publika nyhetsmedier. Därför är normalfallet att nyheter om avhandlingar publiceras på universitetets webb och bara i särskilda fall blir pressmeddelande. Detta enligt ledningsbeslut i december 2017.

Det är fakultetskommunikatör som har fakultetsledningens uppdrag att göra en nyhetsvärdering och svara för publicering. Observera dock att webbnyheter om avhandlingar läggs på webbens öppna sidor. Det är fullt möjligt att skicka en länk på nyheten till personer även utanför universitetet som man tror kan vara intresserade.

Arbetsgången är att doktoranden i god inför sin disputation fyller i ett formulär på Aurora med en sammanfattning av avhandlingen. Spara gärna ett eget Word-dokument med texten, ifall något skulle krångla. Doktorander som någorlunda behärskar svenska (danska och norska går också bra) skriver på det, medan internationella doktorander kan skriva på engelska. Observera att det inte behöver vara språkligt perfekt i detta skede. Fakultetskommunikatören bedömer  om den inskickade texten ska bli en webbnyhet. I så fall läggs doktorandens text in som nyhet på instiutionens webbsida efter bara en lätt bearbetning.

Om fakultetskommunikatören gör bedömningen att avhandlingen uppfyller kriterier för nyhet i externa nyhetsmedier, utformas utifrån underlaget och i samråd med doktoranden ett pressmeddelande som publiceras externt. Denna bedömning ska inte ses som någon form av betygsättning på avhandlingen, utan handlar enbart om att identifiera vilken målgrupp en publicering riktar sig till.

Några kriterier för när en avhandling kan bedömas lämplig för extern publicering/pressmeddelande:

  • Konsekvens – många människor berörs.
  • Närhet – geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära.
  • Avvikelse – resultat som är ovanliga, oväntade eller dramatiska.
  • Exklusivitet – vi är ensamma eller först om nyheten.
  • Aktualitet – nyheten anknyter till ett aktuellt ämne.
  • Bildmässighet – det finns ett unikt bildmaterial.
  • Allmänintresse – nyheten kan varna allmänheten för risker.
  • Begriplighet – nyheten går att förklara så en normal tidningsläsare förstår.
Ola Nilsson
2022-10-03