Utbildning

Du som arbetar med utbildning på grund och avancerad nivå hittar här regler, blanketter och annat material.

Program på grundnivå

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Biomedicinprogrammet
  • Biomedicinsk analytikerprogrammet
  • Idrottsfysiologprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet
  • Logopedprogrammet
  • Läkarprogrammet
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet
  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Tandhygienistprogrammet
  • Tandläkarprogrammet
  • Tandteknikerprogrammet

Program på avancerad nivå

  • Barnmorskeprogrammet
  • Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa
  • Magisterprogram i arbetsterapi
  • Magisterprogram i folkhälsovetenskap
  • Magisterprogram i fysioterapi
  • Magisterprogram i idrottsmedicin
  • Masterprogram i arbetsterapi
  • Masterprogram i biomedicin
  • Masterprogram i folkhälsovetenskap
  • Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi
  • Masterprogram i fysioterapi
  • Masterprogram i omvårdnad
  • Specialistsjuksköterskeprogram:
    inriktning mot ambulanssjukvård
    inriktning mot anestesisjukvård
    inriktning mot distriktssköterska
    inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
    inriktning mot intensivvård
    inriktning mot onkologisk vård
    inriktning mot operationssjukvård
    inriktning mot psykiatrisk vård
    inriktning mot vård av äldre

Kontaktperson

Henna Harinen
Fakultetssamordnare
henna.harinen@umu.se
786 67 67

Anna Fahlgren
Utbildningsledare
anna.fahlgren@umu.se
786 96 87

Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter om arbetsmiljö, kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Här hittar du information om arbetsmiljöombud, lab.säkerhet med mera.

Lena Åminne
2021-12-16