Excellenta och meriterade lärare

Den pedagogiska meriteringsmodellen har funnits sedan 2013. Här hittar du de lärare vid Medicinska fakulteten som har utsetts till excellenta och meriterade lärare.

Excellenta lärare

Marie Bixo, klinisk vetenskap, 2015
Martin Fahlström, klinisk vetenskap/professionell utveckling, 2020
Anncristine Fjellman-Wiklund, samhällsmedicin och rehabilitering, 2021
Kajsa Gilenstam, samhällsmedicin och rehabilitering/idrottsmedicin, 2020
Magnus Hultin, kirurgisk och perioperativ vetenskap, 2018
Christina Ljungberg, kirurgisk och perioperativ vetenskap, 2016
Sofia Mattsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap, 2019
Ingrid Mogren, klinisk vetenskap, 2022
Anders Själander, folkhälsa och klinisk medicin, 2021
Britt-Marie Stålnacke, samhällsmedicin coch rehabilitering, 2021
Ann Sörlin, samhällsmedicin och rehabilitering, 2022

Meriterade lärare

Ahmed Osama Ahmed Hassan, klinisk mikrobiologi, 2023
Jonas Aléx, omvårdnad, 2020
Ludvig Backman, samhällsmedicin och rehabilitering, 2019
Lars Berglund, samhällsmedicin och rehabilitering, 2023
Eva Boström, omvårdnad, 2019
Elisabeth Bruce, omvårdnad, 2022
Malin Brundin, odontologi, 2021
Åsa Carlsund, omvårdnad, 2022
Felipe Cava, molekylärbiologi, 2021
Anna Lena Chabes, medicinsk kemi och biofysik, 2023
Michael Druzin, integrativ medicinsk biologi, 2022
Birgitta Englund, samhällsmedicin och rehabilitering, 2015
Anders Eriksson, samhällsmedicin och rehabilitering, 2021
Therese Eskilsson, samhällsmedicin och rehabilitering, 2021
Martin Fahlström, klinisk vetenskap, 2020
Caroline Fischl, samhällsmedicin och rehabilitering, 2015
Annchristine Fjellman-Wiklund, samhällsmedicin och rehabilitering, 2020
Christopher Fowler, farmakologi och klinisk neurovetenskap, 2018
Kajsa Gilenstam, samhällsmedicin och rehabilitering, 2018
Elin Granholm Valmari, samhällsmedicin och rehabilitering, 2018
Helena Grip, strålningsvetenskaper, 2023
Maria Gustafsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap, 2017
Åsa Gylfe, klinisk mikrobiologi, 2023
Lotta Harnevik, folkhälsa och klinisk medicin, 2023
Pia Hedberg, omvårdnad, 2018
Ylva Hedberg Fransson, klinisk mikrobiologi, 2013
Eva Henje, klinisk vetenskap, 2021
Andreas Hult, folkhälsa och klinisk medicin, samhällsmedicin och rehabilitering, 2023
Magnus Hultin, kirurgisk och perioperativ vetenskap, 2015
Anders Hofer, medicinsk kemi och biofysik, 2016
Annika Idahl, klinisk vetenskap, 2023
Ulf Isaksson, omvårdnad, 2018
Stig Jacobsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap, 2015
Pontus Karling, folkhälsa och klinisk medicin, 2022
Cecilia Koskinen Holm, odontologi, 2022
Eva Levring Jäghagen, odontologi, 2021
Britt-Marie Lindgren, omvårdnad, 2017
David Lindquist, klinisk vetenskap, 2021
Maria Lindström, samhällsmedicin och rehabilitering, 2019
Maria Lundberg, odontologi, 2021
Sofia Mattsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap, 2017
Aleksandra McGrath, klinisk vetenskap, 2021
Ingrid Mogren, klinisk vetenskap, 2021
Tomi Myrberg, kirurgisk och perioperativ vetenskap, 2021
Estelle Naumburg, klinisk vetenskap, 2021
Johan Niklasson, samhällsmedicin och rehabilitering, 2023
Anita Nilsson, omvårdnad, 2019
Eva-Britt Norberg, samhällsmedicin och rehabilitering, 2018
Helena Norberg, Integrativ medicinsk biologi, 2023
Fredrik Norström, epidemiologi och global hälsa, 2023
André Nyberg, samhällsmedicin och rehabilitering, 2021
Ulla Nygren, samhällsmedicin och rehabilitering, 2017
Birgitta Persson, omvårdnad, 2021
Margareta Persson, omvårdnad, 2021
Cecilia Pettersson, samhällsmedicin och rehabilitering, 2017
Börje Rehn, samhällsmedicin och rehabilitering, 2018
Maria Sandström, strålningsvetenskaper, 2021
Anders Själander, folkhälsa och klinisk medicin, 2018
Maria Sjölander, farmakologi och klinisk neurovetenskap, 2019
Mats Sjöström, odontologi, 2021
Marcus Schmitt-Egenolf, folkhälsa och klinisk medicin, 2013
Per Stål, integrativ medicinsk biologi, 2018
Britt-Marie Stålnacke, samhällsmedicin och rehabilitering, 2021
Michael Svensson, samhällsmedicin och rehabilitering, 2019
Ann Sörlin, samhällsmedicin och rehabilitering/fysioterapi, 2020
Eva Tengman, samhällsmedicin och rehabilitering, 2023
Jakob Walldén, kirurgisk och perioperativ vetenskap, 2022
Patrik Wennberg, folkhälsa och klinisk medicin/allmänmedicin, 2020
Maria Wiklund, samhällsmedicin och rehabilitering, 2019
Sara Wilson, integrativ medicinsk biologi, 2020
Ola Winsö, kirurgisk och perioperativ vetenskap, 2016
Ana Virel, Integrativ medicinsk biologi, 2023

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Frågor kring ansökan om pedagogisk meritering? Kontakta:

Anna Fahlgren
anna.fahlgren@umu.se

Aleksandra McGrath
aleksandra.mcgrath@umu.se

Lena Åminne
2023-12-14