Forskaraspirantverksamhet

Fakultetens satsning på en treårig forskaraspirantverksamhet syftar till att öka intresset för forskning bland studenter. Det viktigt att fakultetens forskare är aktiva i rekryteringen av studenter, är handledare och ger studenterna möjlighet att delta i forskningsprojekt.

Genom att delta i den här verksamheten får studenterna en bred inblick i medicinsk forskning och en god grund för fortsatt forskarutbildning. Under två till tre år får de delta i praktiskt forskningsarbete, litteraturkurser, metodkurser och framför allt knyta kontakter med forskare vid fakulteten.

Vem kan antas?

Studenter blir behöriga att söka efter minst en termins teoretisk grundutbildning. Antagning av 10-15 studenter/år sker under vårterminen och baseras på studiemeriter, eventuella forskningsmeriter samt en kort skriftlig motivering.

Innehåll

Huvudinslaget är en projektdel där studenten får en handledare och kopplas till ett forskningsprojekt. Övriga moment är litteraturkurser, journal-clubs, föreläsningar, kurser och annan verksamhet. Verksamheten leds av två studierektorer/programansvariga som arbetar vardera 20 procent med detta, och de har stöd av en styrgrupp bestående av tre personer.

Studenterna väljer handledare och projekt som de följer under minst ett år. De introduceras i projektet teoretiskt och praktiskt och ska i mån av tid få möjlighet att delta i praktiskt forskningsarbete och i forskargruppens möten och seminarier.

Vid terminsuppehåll ska möjlighet ges till ett längre sammanhållet och stipendiefinansierat arbete i projektet (2 månader). Studentens teoretiska och praktiska projektarbete redovisas vid ett årligt seminarium och i en kortare skriftlig rapport. Studenten kan stanna kvar i ett projekt längre än ett år ska det är möjligt eller välja att byta projekt en gång per år.

Examen

Examen avläggs senast i samband med att forskaraspirantverksamheten avslutas och består av en skriftlig rapport om de projektarbeten som studenten har deltagit i. Arbetet presenteras och diskuteras vid ett examensseminarium.

Efter två eller tre år i forskaraspirantverksamheten ska de studenter som är intresserade av reguljär forskarutbildning, och som har projekt med en viss nivå av progress, i konkurrens kunna söka särskilda samfinansierade doktorandtjänster.

Här kan du läsa mer om Forskaraspirantverskamheten

 

Kontaktinformation

Styrgrupp

Pernilla Wikström, koordinator
pernilla.wikstrom@umu.se

Ronnie Berntsson, koordinator
ronnie.berntsson@umu.se

Sabine Björk, koordinator
sabine.bjork@umu.se

Rutiner för utbetalning av sommarstipendier

Lena Åminne
2023-03-16