Lärardagen 2022

Lärardagen är öppen för alla anställda vid Medicinska fakulteten som är intresserade av att vara med och utveckla undervisningen på våra kurser och program. Varmt välkommen!

Bedömning och återkoppling för bättre lärande

När: 8 november, kl.11.30-17.00
Plats: Aula Biologica, Zoom
Anmälan: Anmälan senast 1 november

Program

11.30 Lunch serveras utanför Aula Biologica

12.00 Välkommen
Kristina Lejon, prodekan, medicinska fakulteten, Umeå universitet

12.10 Presentation av beviljade projekt inom grundutbildning

12.40 Bedömning och återkoppling – hur svårt kan det vara?
Torulf Palm, professor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet

13.10 Vad är god bedömning?
Magnus Hultin, universitetslektor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet

13.40 Diskussion: Vad är svårt med återkoppling och bedömning?

14.20 Paus med fika

14.40 Att ta emot och använda återkoppling – hur då då?
Janna Meyer-Beining, Pedagogisk utvecklare, Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, Göteborgs universitet

15.15 Digitala verktyg för att främja studenters lärprocesser genom precis och relevant feedback och bedömning i preklinisk undervisning
Maria Lundberg, adjunkt, Institutionen för odontologi, Umeå universitet

15.30 Professionalism som utbildningsmål – hur kan bedömning av professionella förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning?
Sara Lilliehorn, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

15.45 Diskussion: Hur får vi studenterna att använda återkoppling i sitt lärande?

16.30 Framtidens lärardagar

16.45 Avslutning

Kontakt

Anna Fahlgren, utbildningsledare
786 96 87
anna.fahlgren@umu.se

Lena Åminne
2022-11-08