HT 2021

Fredag 24 september, kl.12-13

"Studenter med bristande professionellt förhållningssätt – hur går vi vidare?" (hybrid seminar in English/Swedish)

Christina Ljungberg, universitetslektor, överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, UmU­
Olof Semb, universitetslektor, institutionen för klinisk vetenskap, enheten för professionell utveckling, UmU

Mer om
Christina Ljungberg
Olof Semb

 

Onsdag 27 oktober, kl.12-13

"How to make it stick: Cognitive prerequisites and retrieval practice" (seminar in English)

Bert Jonsson, professor, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV), UmU

Mer om
Bert Jonsson

Abstract
It is well established that cognitive ability can predict whether a student can learn and understand complex material. However, the level of cognitive ability does not reveal whether students have acquired the necessary learning strategies. International and national studies show that students primarily base their learning strategies on their own experiences, which is not surprising since most report not being taught how to study. For several years, we have focused on investigating learning strategies and, in particular, an active learning strategy denoted as retrieval practice (RP). With support from more than 600 international studies, we can conclude that RP promotes "active learning engagement in terms of encoding and memory retrieval, and in combination with feedback, it provides formative information for both the student and teacher. Furthermore, RP is easy to understand, easy to teach, and easy to use in teaching and. Nevertheless, among university students, RP is only used to a small extent. In my seminar, I will mainly focus on cognitive prerequisites in relation to the learning strategy, retrieval practice.

 

Onsdag 1 december, kl.12-13

 "Att lära med och av varandra över programgränser - pedagogiska framgångsfaktorer för interprofessionellt lärande"

Johanna Dahlberg, universitetslektor, institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings universitet
Sandra Einarsson, universitetslektor, institutionen för kost- och måltidsvetenskap, UmU
Anna Johansson, universitetsadjunkt, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, UmU

Mer om
Johanna Dahlgren
Sandra Einarsson
Anna Johansson

Abstract
Ett stort antal studenter startar varje år en utbildning vid medicinsk fakultet som leder till en framtida yrkesutövning inom hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvården agerar och samverkar olika professioner som är beroende av varandra för att kunna möta det ofta komplexa behovet hos dagens patienter och genomföra insatser av god kvalitet. Förmåga till samverkan i team beskrivs därför som en kärnkompetens för alla professioner som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Interprofessionellt lärande (IPL) definieras som "när två eller fler professioner lär om, från och med varandra i syfte att möjliggöra effektivt samarbete och förbättra vårdkvalitén". Det handlar alltså om att utveckla kompetenser hos studenterna så att de i sin blivande yrkesroll kan samverka i det interprofessionella teamet.

Under seminariet kommer vi att beröra området IPL utifrån olika perspektiv. Seminariet inleds med en övergripande beskrivning av IPL med goda exempel från andra universitet. Därefter vänder vi blickarna mot Umeå universitet och befintliga inslag av IPL vid medicinsk fakultet utifrån perspektiven pedagogiska vinster och logistiska utmaningar. I slutet av seminariet blickar vi framåt och skapar oss en bild av hur vi med hjälp av kreativa, flexibla och hållbara lösningar kan skapa framtidens IPL vid medicinsk fakultet.

Lena Åminne
2022-01-11