HT 2022

Fredag 21 oktober, kl.12-13

Skrivkrisen. Om studenter och skrivande - problem och möjliga lösningar

Erik Lindenius, Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper, Umeå universitet. Projektledare för SKRIVUM-projektet vid Umu.

Mer om Erik Lindenius

Erik Lindenius, lektor i Medie- och kommunaktionsvetenskap, undervisar på universitetets program för kommunikatörer och journalister. Sedan några månader är han projektledare för SKRIVUM-projektet. Under zoom-mötet presenterar och diskuteras olika vanliga problem och möjliga lösningar på det som kulle kunna beskrivas som en skrivkris bland studenter. En kort presentation av SKRIVUM-projektets mål kommer göras, men framför allt diskuteras de specifika förutsättningar och erfarenheter som finns inom medicinska fakulteten.

 

Torsdag 17 november, kl.12-13

Att skapa intresse och självförtroende för ämnet som tycks omöjligt – om bemötande och anpassningar av undervisningssätt

Pia Grahn, fysiker, Institutionen för strålningsvetenskap, Umeå universitet.
Mottagare av Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2022.

I detta seminarium diskuterar vi den relationella pedagogiken och konsten att skapa intresse för det ämne som kan tyckas för svårt eller ointressant. Hur får vi studenterna intresserade och motiverade? Hur anpassar man sitt sätt att föreläsa och sitt bemötande av studenterna beroende på deras förutsättningar. Kan man locka fram nyfikenhet för ett ämne som de kanske redan bestämt sig för att de aldrig kan förstå? Vad var det som var speciellt med din favoritlärare under din egen skoltid? Är det viktigt att skapa en relation till studenterna? Och hur mycket av våran tid och engagemang ska gå till det som lärare på universitetet?

Mer om Pia Grahn

 

Onsdag 14 december, kl.12-13

Studentaktiverande undervisningsformer som motiverar - hur skapar vi ett pedagogiskt klimat präglat av aktivitet, nyfikenhet och lust att lära?

Åse Tieva, Universitetslektor vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet

Mer om Åse Tieva

Lena Åminne
2023-01-11