Workshop: Introduktion till lärande för hållbar utveckling

Högskolelagen, kap 1, § 5: "Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

Varje student ska under sin utbildning konfronteras med frågeställningar om vad hållbar utveckling (HU) innebär och kunna värdera och diskutera HUs hinder och drivkrafter. Studenten ska förberedas för att i sin framtida yrkesroll aktivt kunna bidra till en hållbar global samhällsutveckling.

För att kunna utbilda för och om HU så behöver även du som är lärare ha kännedom om vad lärande för hållbar utveckling (LHU) är. Medicinska fakulteten har tillsammans med UPL utvecklat en workshop för detta ändamål. Syftet med workshoppen är att lärare på den medicinska fakulteten ska ges möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse av vad HU och LHU handlar om, och vad det har för betydelse i ditt specifika sammanhang. Detta för att få en grund för att kunna integrera lärande för hållbar utveckling i undervisningen.

Workshopen (WS) sker i två steg

  1. Asynkron förberedelse på egen hand, vilket tar tar ca 2 timmar och kan göras när som helst, då du har möjlighet.
  2. Sedan deltar du i WS på plats tillsammans med andra lärare. Det tar 3 timmar i anspråk, inklusive en fikapaus. Deltagande i WS förutsätter att du gjort förberedelsedelen. WS organiseras av programråden och kommer att ledas av initierade lärare från fakulteten i samverkan med UPL.

Materialet till både steg 1 (förberedelse) och steg 2 (WS): Till workshop i Canvas

Lärarhandledning för WS

Utvärdering av WS i Forms (kommer)

Mer om lärande för hållbar utveckling

Lena Åminne
2023-10-25