Tillgodoräknande

Studenter som vill ansöka om tillgodoräknande ska göra det till Studentcentrum/Examina. Studentcentrum/Examina diarieför, fattar formellt beslut, lägger in besluten i Ladok och meddelar beslut till studenten.

Institutioner/fakulteter kommer även fortsättningsvis att göra bedömningarna av studentens tillgodoräknandeansökan när det gäller ämne, nivå och innehåll. Förfrågan om bedömningar (yttranden) kommer dock att ställas från Studentcentrum/Examina i stället för som tidigare, direkt från studenten.

Relaterad information

Lena Åminne
2019-10-17