Utdelning 2016

Stora donationer och en bra värdeutveckling innebar att 2016 års fördelning av medel från forskningsstiftelser var större än tidigare års. Från Insamlingsstiftelsen delades 8 miljoner kronor ut vilket var 2 miljoner mer än året innan.

2016 fick 5 forskare störst anslag och det var inom området "Allmänna ändamål" och de fick vardera 204000 kronor.

Arnberg Niklas, klinisk mikrobiologi
Projekt: Lipopolysaccaride-mediate entry of enteric viruses into human cells
Sjöstedt Anders, klinisk mikrobiologi
Projekt: Mechanisms of type VI secretion and its utility as a therapeutic target
Bergström Sven, molekylärbiologi
Projekt: Identification of bacterial factors essential to Borrelia persistence
Byström Anders, molekylärbiologi
Projekt: Role of Elongator complex in growt control and neurological disease
Gröbner Gerhard, kemiska institutionen
Projekt: Regulation of Mitochondrial Apoptosis by the Bcl-2 protein family

Fördelningen ur alla stiftelser

Totalt delades 9 337 700 kronor ut ur Insamlingsstiftelsen och övriga forskningsstiftelser för medicinsk forskning.

Så här såg fördelningen ut per område

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

Allmänna ändamål: 2 043 888 kr
Forskning rörande astma- och allergisjukdomar: 34 403 kr
Forskning rörande cancersjukdomar: 188 591 kr
Forskning rörande diabetessjukdomar: 19 741 kr
Forskning rörande epilepsi: 11 422 kr
Forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar: 2 387 329 kr
Forskning rörande hjärt- och lungsjukdomar: 127 195 kr
Forskning rörande infektionssjukdomar: 6 585 kr
Medicinsk forskning: 2 757 522 kr
Forskning rörande neurologiska sjukdomar: 315 820 kr
Forskning rörande reumatologiska sjukdomar: 74 065 kr
Forskning rörande thorax: 12 623 kr
Forskning rörande ögonsjukdomar: 9 899 kr
Forskning rörande ÖNH: 10 649 kr
Summa Insamlingsstiftelsen: 7 999 732 kr

Övriga forskningsstiftelser

Stiftelsen Inga Britt och Jan Axel Bränholm: 49 600 kr
Stiftelsen Bernhard och Signe Bäckströms fond: 116 000 kr
Stiftelsen Leila och Bertil Ehrengrens fond för epilepsiforskning: 16 800 kr
Stiftelsen Erika och Rudolf Gustafssons fond för forskning inom
hjärt- och kärlsjukdomar: 162 500 kr
Stiftelsen PG och Ragnhild Lundgrens fon: 146 700 kr
Vilhelmina och Oskar Petterssons stiftelse: 104 100 kr
Karin och Harald Silvanders stiftelse: 213 900 kr
Stiftelsen Karl Oskar Hansson: 53 400 kr
Stiftelsen Kerstin och Arne Sandström: 474 968 kr
Summa övriga stiftelser: 1 337 968 kr

Lena Åminne
2024-02-12