Utdelning 2022

Utdelning Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och övriga stiftelser, 2022.


Forskare och forskningsprojekt som får beviljandegrad 100

Paolo Medini, Integrativ Medicinsk biologi: Mechanisms underlying vision recovery after retinal damage in the visual cortex in vivo

Annika Idahl, Klinisk vetenskap: Chlamydia trachomatis and pelvic inflammatory disease; impact on risk and survival of epithelial ovarian cancer

Forskare och forskningsprojekt som får beviljandegrad 60

Andrea Puhar, Molekylärbiologi: Mechanisms and inflammatory impact of extracellular ATP signalling in gut bacteria

Maria Gustafsson, Integrativ medicinsk biologi: Collaboration between clinical pharmacist on the ward and in primary care to reduce drug- related problems and re-admissions to hospital - a randomized controlled trial

Thomas Borén, Medicinsk kemi och biofysik: What we can learn from the ''Tiger Disease'', about stomach disease and gastric Cancer

Peter Lind, Molekylärbiologi: Prediction of multidrug resistance

Forskare som får beviljandegrad 30

Annasara Lenman, Lena Gunhaga, Ulf Ahlgren, Sara Pudas, Staffan Johansson, Per Stål, Anders Olofsson, Ana Virel, Simon Tuck, Teresa Frisan, Anders Esberg, Patricia Hägglund

Lena Åminne
2024-02-12