Fakultetens utlysningar forskning

2023

Utlysning medel för vetenskapliga seminarier

Forskningsstrategiska nämnden (FON) utlyser medel för att anordna lokala vetenskapliga seminarier (halvdag alternativt heldag). Ansökningar tas emot löpande till och med 30 november.

Mer om utlysningen

Utlysning forskningsresurs för sabbatical-vistelse forskning

Utlysning av forskningsresurs för möjliggörande av sabbatical-vistelse för forskning 2023. Ansökningar tas emot löpande till och med 30 september.

Mer om utlysning forskningsresurs för sabbatical

2022

Utlysning av bioteknikmedel för grundforskning

Forskningsstrategiska nämnden utlyser upp till fem forskningsanslag på vardera 575 000 kronor/år avsedda för perioden 2023-2024. Ansök senast 31 januari.

Mer om utlysning bioteknikmedel

Utlysning av medel för forskningsinfrastruktur 2023

Medicinska fakulteten utlyser 1-åriga anslag för kostnader i samband med inköp, etablering eller uppgradering/vidareutveckling av forskningsinfrastruktur, och för budgetstöd för drift av etablerad forskningsinfrastruktur som är av stor vikt för fakultetens forskare. Ansök senast 31 januari.

Mer om utlysning forskningsinfrastruktur

Utlysning resemedel ur Rolf Lindbäcks fond

Medicinska fakulteten utlyser resemedel ur Rolf Lindbäcks fond för inflammatoriska tarmsjukdomar, till läkare vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Ansök senast 30 november 2022.

Mer om utlysning resemedel

Utlysning av Fakultetsfinansierad forskningstid 2022

Fakulteten utlyser ett fakultetsfinansierat forskningsstöd på upp till 600 000 kronor (inkl. medel för indirekta kostnader) i form av forskningstid, i syfte att stärka nyskapande forskning och konkurrenskraft hos forskare. Ansök senast 29 september.

Läs mer om utlysning och ansökan

Utlysning tvärvetenskaplig och nydanande forskning 2022

Utlysning av fakultetsfinansierade medel för tvärvetenskaplig och nydanande forskning 2022, för åren 2023-2024. Ansök senast 31 augusti.

Läs mer om utlysning och ansökan

Utlysning medel för vetenskapliga seminarier

Forskningsstrategiska nämnden (FON) utlyser medel för att anordna lokala vetenskapliga seminarier. Ansök senast 31 december.

Mer om utlysning och ansökan

Utlysning forskningsresurs för sabbatical-vistelse

Forskningsstrategiska nämnden utlyser medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå. Ansökningar löpande till och med 30 september.

Mer om utlysning och ansökan

Lena Åminne
2023-01-27