Fakultetens utlysningar forskning

2024

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning i Norrland

Medicinska fakulteten utlyser medel för forskning ur de stiftelser som förvaltas av Umeå universitet och för vilka Medicinska fakulteten ansvarar för fördelning, inklusive Insamlingsstiftelsen, för åren 2024–2026. Medel kan sökas för såväl pågående som nya projekt. Sök senast 27 mars 2024.
Mer information och ansökan

Forskningsresurs för sabbatical-vistelse 2024

Forskningsstrategiska nämnden (FON) utlyser medel för 3–12 månaders sammanhängande sabbatical-vistelser vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten.
Mer information

Medel för vetenskapliga seminarier

Forskningsstrategiska nämnden (FON) vid Medicinska fakulteten utlyser medel för att anordna lokala vetenskapliga seminarier (halvdag alternativt heldag).
Mer information och ansökan

När kan jag söka VAD? utlysningar i årshjul

Lena Åminne
2024-03-06