Aktuellt

September 2022

Brokering knowledge or advice? The researcher's role in transdisciplinary research
A workshop for early-career researchers at Umeå University and the Swedish University for Agricultural Sciences (SLU)

Transdisciplinära perspektiv står högst upp på finansierings- och forskningsinstitutens agenda. Det uttalade målet är att producera samhällsrelevant kunskap genom att inkludera olika aktörer utanför akademin i forskningsprocessen.

Men hur underlättar vi samproduktion av kunskap? Förmedlar vi råd eller expertis, eller skapar vi dialog och lyssnar på andras erfarenheter? Vad förväntar sig våra intressenter av oss som forskare?


I denna workshop kommer vi att utforska dessa frågor med fokus på miljöfrågor som exempel, och vi inbjuder dig att reflektera över dina egna erfarenheter och roll som forskare i transdisciplinära miljöer.

Workshopen finansieras av Future Forests, en tvärvetenskaplig skogsforsknings- och kommunikationsplattform vid SLU, Umeå universitet och Skogforsk, samt Future Faculty vid de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid Umeå universitet.

15 sept 2022 i Humlab, Umeå universitet
10:15 – 12:00

Fika och kaffe till anmälda deltagare (ange allergier/preferenser).

Anmäl dig genom att skicka ett e-postmeddelande till sara.franke-wikberg@umu.se
Sista anmälningsdag 7 september 2022.

För frågor som rör workshopen, kontakta Janina Priebe, janina.priebe@umu.se

Future Forest

Future Faculty

Eva Stoianov
2022-06-10