Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har huvudansvaret för grundutbildningen, forskarutbildningen och forskningen inom det samhällsvetenskapliga området vid Umeå universitet.

Ledamöter mandatperioden 2021-07-01 - 2025-06-30

 • Dekan Ruth Mannelqvist, professor Juridiska institutionen
 • Prodekan Greg Neely, professor, Institutionen för psykologi
 • Nafsika Alexiadou, professor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
 • Rickard Danell, professor, Sociologiska institutionen
 • Therese Enarsson, docent, Juridiska institutionen
 • Malin Eriksson, professor, Institutionen för socialt arbete
 • Patrik Johansson, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen

Extern ledamot

 • Petter Lundberg, enhetschef samhällsbyggnad, Region Västerbotten

Gruppsuppleanter

 1. Galina Biedenbach, docent, Handelshögskolan - företagsekonomi
 2. Vakant
 3. Vakant

Doktorandrepresentant

 • Emma Östin, doktorand, Sociologiska institutionen

Studeranderepresentanter (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

 • Joakim Bourdetta, Umeå studentkår
 • Vakant

Gruppsuppleant för de studerande

 • Vakant


Senaste föredragningslistan

Föredragningslista 230301

 

Åsa P Isaksson
2023-03-01