Sammanträdestider ht 2021

Här finns information samlad om höstterminens sammanträdestider vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsnämnd

20/8 - Introduktion, kl. 09.00-12.00
25/8, 29/9, 27/10, 7/12
Information: Kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte: Kl. 10.00-

Ledningsgrupp

16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12

Dekanens beslutsmöte

16/8, 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12

Forskningskommitté

8/9, kl. 13.00-15.00
Fler datum fastställs senare.

Utbildningskommitté

15/9, 13/10, 24/11
Kl. 08.30-12.00
Information: Kl. 08.30-09.30
Beslutsmöte: Kl. 10.00-12.00

Anställningskommitté för professorer/docenter

10/9, 8/10, 12/11, 10/12
Kl. 09.00-

Anställningskommitté för lektorat m.m.

9/9, 6/10, 11/11, 9/12
Kl. 09.00-

Facklig samverkan (FSG)

26/8, 23/9, 20/10, 23/11, 15/12, 20/12

Prefektmöte (med nämnden)

25/8, 29/9, 27/10, 7/12
Kl. 08.30-10.00

Prefektinfo (digitalt avstämningsmöte)

19/8 kl. 08.00-09.00
11/10, kl. 15.00-16.30
8/11, kl. 15.00-16.30

Prefektseminarier

21/9, 16/12
Kl. 13.00-15.30

Prefekt- och chefsträff

25/11, kl. 14.00-17.00

Rektorsdialog med fakultetens prefekter (sk. utökad dialog)

23/11, kl. 10.00-12.30

Fakultetsmöte (ledningsgrupper)

13/9, kl. 15.00-16.30

Forskarutbildningsansvariga

15/9, 24/11
Kl. 13.00-15.00

Forskningsansvariga

19/10, 9/12
Kl. 13.00-15.00

Åsa Persson Isaksson
2021-08-23