Sammanträdestider ht 2022

Här finns information samlad om höstterminens sammanträdestider vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsnämnd

14/9, 2/11, 14/12
Information: Kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte: Kl. 10.15-

Ledningsgrupp

Dekanens beslutsmöte

15/8, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12

Forskningskommitté

6/9, 19/10, 7/12
Kl. 13-15
Utbildningskommitté
31/8, 19/10, 30/11

Anställningskommitté för professorer/docenter

2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12

Anställningskommitté för lektorat m.m.

24/8, 21/9, 25/10, 23/11, 21/12

Facklig samverkan (FSG)

30/8, 22/9, 20/10 (Temadag arbetsmiljö), 17/11, 15/12

Prefektmöte (med nämnden)

2/11, 14/12
Kl. 08.30-10.00

Prefektinfo (avstämningsmöte)

22/8 (inställt 29/8), 3/10, 7/11, 5/12
Kl. 15.00-16.00

Prefektseminarier

19/10, 30/11
Kl. 13.00-16.00

Prefekt- och chefsträff

23/11, kl. 14.00-17.00

Rektorsdialog med fakultetens prefekter (sk. utökad dialog)

22/11, kl. 10.15-12.30

Fakultetsmöte (inst. och enheters ledningsgrupper)

15/9, kl. 13.00-16.00

Forskarutbildningsansvariga

6/10, 8/12, kl. 13.00-15.00

Forskningsansvariga

28/9, 12/12, kl. 13.00-15.00

Åsa Persson Isaksson
2022-11-14