Sammanträdestider ht 2022

Här finns information samlad om höstterminens sammanträdestider vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsnämnd

14/9, 2/11, 14/12
Information: Kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte: Kl. 10.15-

Ledningsgrupp


Dekanens beslutsmöte

 

Forskningskommitté

6/9, 19/10, 7/12
Kl. 13-15


Utbildningskommitté

 

Anställningskommitté för professorer/docenter

30/9, 28/10, 25/11, 16/12

 

Anställningskommitté för lektorat m.m.

 

Facklig samverkan (FSG)

30/8, 22/9, 20/10 (Temadag arbetsmiljö), 17/11, 15/12

 

Prefektmöte (med nämnden)

14/9, 2/11, 14/12
Kl. 08.30-10.00

 

Prefektinfo (digitalt avstämningsmöte)

Prefektseminarier

Prefekt- och chefsträff

Rektorsdialog med fakultetens prefekter (sk. utökad dialog)

Fakultetsmöte (inst. och enheters ledningsgrupper)

Forskarutbildningsansvariga

Forskningsansvariga

Åsa Persson Isaksson
2021-12-17