Sammanträdestider ht 2023

Här finns information samlad om höstterminens sammanträdestider vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsnämnd

13/9, 1/11, 12/12
Information: Kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte: Kl. 10.15-

Ledningsgrupp

21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12

Dekanens beslutsmöte

16/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12

Forskningskommitté

13/9, 18/10, 6/12
Kl. 13.00-15.00.

Utbildningskommitté

30/8, 18/10, 29/11

Anställningskommitté för professorer/docenter

25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12
Kl. 09.00-11.00

Anställningskommitté för lektorat m.m.
(uppdaterad 27/6)

23/8, 31/8*, 20/9, 19/10*, 15/11, 20/12
Kl. 09.00-12.00
*Kl. 13.00-16.00

Facklig samverkan (FSG)

29/8, 19/9, 17/10 (temadag), 7/11, 8/12, 19/12

Prefektmöte (med nämnden)

13/9, 1/11, 12/12
Kl. 08.30-10.00

Prefektinfo (avstämningsmöte)

21/8, 16/10, kl. 15.00-16.00
18/12, kl. 10.30-13.30

Prefektseminarier

5/9, 7/12
Kl. 13.00-16.00

Prefekt- och chefsträff

23/11, kl. 14.00-17.00

Rektorsdialog med fakultetens prefekter (sk. utökad dialog)

Ny tid: 21/11, kl. 13.00-15.00.

Fakultetsmöte (inst. och enheters ledningsgrupper)

27/9, kl. 12.00-16.00

Forskarutbildningsansvariga

4/10, 29/11, kl. 13.00-15.00 

Forskningsansvariga

19/9, 14/12
Kl. 13.00-15.00

Åsa Persson Isaksson
2023-10-25