Sammanträdestider vt 2022

Här finns information samlad om vårterminens sammanträdestider vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsnämnd

26/1, 22/2, 27/4, 31/5
Information: Kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte: Kl. 10.15-

Internat
23-24/3

Ledningsgrupp

10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 13/6, 20/6

Dekanens beslutsmöte

17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 7/6, 20/6, 30/6

Forskningskommitté

19/1, 2/3, 19/5
Kl. 13-15

Utbildningskommitté

12/1 är inställt, 8/2, 12/4, 17/5
Information: Kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte: Kl. 10.30-12.00

Anställningskommitté för professorer/docenter

28/1, 25/2, 25/3, 6/5, 3/6, 23/6

Anställningskommitté för lektorat m.m.

20/1*, 17/2, 16/3, 26/4*, 25/5, 16/6 (extra möte), 22/6
Kl. 09.00
*Undantag: kl. 13.00 - 20/1, 26/4

Facklig samverkan (FSG)

18/1, 17/2, 15/3 (Tema arbetsmiljö),
5/4, 25/4, 17/5, 14/6

Prefektmöte (med nämnden)

26/1, 22/2, 27/4, 31/5
Kl. 08.30-10.00

Internat
23-24/3

Prefektinfo (digitalt avstämningsmöte)

17/1, 7/3, 11/4, 13/6
Kl. 15.00-16.30

Prefektseminarier

Kl. 16/2, 10/5
Kl. 13.15-16.00

Prefekt- och chefsträff

31/3, kl. 14.00-17.00

Rektorsdialog med fakultetens prefekter (sk. utökad dialog)

24/5, kl. 10.15-12.30

Fakultetsmöte (inst. och enheters ledningsgrupper)

16/3, kl. 13.00-16.00

Forskarutbildningsansvariga

23/2, 4/5, kl. 13-15

Forskningsansvariga

24/2, 5/5, kl. 13-15

Åsa Persson Isaksson
2022-05-16