Sammanträdestider vt 2023

Här finns information samlad om vårterminens sammanträdestider vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsnämnd

1/2, 1/3, 3/5, 7/6
Information: Kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte: Kl. 10.15-

Internat

29-30/3


Ledningsgrupp

16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 12/6, 19/6


Dekanens beslutsmöte

16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 28/3, 5/4, 24/4, 8/5, 22/5, 2/6, 19/6, 28/6


Forskningskommitté

17/1, 27/2, 9/5
Kl. 13.00-15.00


Utbildningskommitté

17/1, 15/2, 15/3, 18/4, 24/5


Anställningskommitté för professorer/docenter

27/1, 24/2, 31/3, 28/4, 26/5, 22/6
Kl. 09.00-11.00


Anställningskommitté för lektorat m.m.

25/1, 22/2, 22/3, 25/4, 25/5, 14/6
Kl. 09.0-12.00


Facklig samverkan (FSG)

17/1, 14/2 14/3*, 4/4, 3/5, 30/5, 20/6
Kl. 13.15-15.00
*Kl. 12.00-16.00

Prefektmöte (med nämnden)

1/2, 1/3, 3/5, 7/6
Information: Kl. 08.30-10.00

Internat

29-30/3


Prefektinfo

13/2, 13/3, 17/4, 12/6
Kl. 15.00-16.00


Prefektseminarium

16/5, kl. 13.00-16.00

 

Prefekt- och chefsträff

Nytt datum 27/4, kl. 14.00-17.00
(Inställt 23/3, 16/3)


Rektorsdialog med fakultetens prefekter (sk. utökad dialog)

23/5, kl. 10.15-12.30


Fakultetsmöte (inst. och enheters ledningsgrupper)

19/1, kl. 13.00-16.00


Forskarutbildningsansvariga

22/2, 10/5
Kl. 13.00-15.00


Forskningsansvariga

23/2, kl. 13.00-15.00
11/5, kl. 10.00-12.00

Åsa Persson Isaksson
2023-03-13