Personal och anställning

Personalarbetet omfattar huvudsakligen handläggning och rådgivning av personaladministrativa och arbetsrättsliga ärenden inom fakulteten.

Vid Kansliet för samhällsvetenskap arbetar vi bland annat med följande personal- och anställningsfrågor:

  • Rekrytering av personal vid fakulteten enligt universitetets och fakultetens delegationsordning
  • Samordning av fakultetens samverkan med de fackliga organisationerna, bistå prefekterna i deras arbete med samverkansavtalet
  • Löneförhandlingar och lönebildning

Kontaktpersoner

HR-specialister

Marie Olsson
marie.olsson@umu.se

Edward Hansskog
edward.hansskog@umu.se

Samuel Sandström
samuel.sandstrom@umu.se

Mona Westman
mona.westman@umu.se

Anton Forsberg
anton.forsberg@umu.se

Åsa P Isaksson
2021-10-26