Organisation

Delegationsordning

Arbetsordning

KONTAKTPERSON

Fakultetssamordnare

Åsa P Isaksson
asa.isaksson@umu.se

Åsa P Isaksson
2023-12-01