Doktorandkurser

Vid fakulteten finns ett antal fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser som är öppna att söka för fakultetens alla doktorander.

Here you find the long-term plan for the Faculty's PhD-courses.

På den här sidan hittar du kurser som är planerade kommande terminer. Klicka på kurserna för mer information.

Behörighet och urval

Antagen och påbörjad forskarutbildning vid ansökningstidens utgång ger behörighet till kurserna. Forskarregistret i LADOK konsulteras.
• I första hand antas forskarstuderande från den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
• I andra hand antas forskarstuderande från övriga fakulteter vid Umeå universitet.
• I tredje hand antas forskarstuderande från andra lärosäten.

HT 2023

Planning research and writing successful applications, 7,5 hp, 50%
Course period: weeks 41-48 , 2023.
Last day for application: October 1, 2023.
Course syllabus
Registration
Schedule (at least one month before the course starts)

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Period: 2023-10-31 – 2024-01-14.
Last day for application: October 15, 2023.
Course syllabus
Registration
Schedule (at least one month before the course starts)

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%
Course period: week 48, 2023 – week 10, 2024.
Last day for application: Oct 20, 2023.
Course Syllabus
Registration
Schedule (at least one month before the course starts)

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period:  27–29/9, 2023
Last day for application: Sept 8, 2023.
Course Syllabus
Registration
Schedule (at least one month before the course starts)

Ethics in Social Science Research, (4,5hp) / 7,5 hp
Course period: 23/8 – (19/9) 25/10, 2023
Last day for application: June 9, 2023.
Course Syllabus
Registration
Schedule 

VT 2023

Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 ECTS, 100%
Course period: weeks 9-13, 2023
Last day for application: February 10, 2023
Course Syllabus 
Schedule 
Registration

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Weeks 12-22, 2023.
Last day for application: March 3, 2023.
Schedule 
Course Syllabus 
Registration 

Open Science for the quantitative social sciences, 7,5hp. 50%
Course period: Weeks 12-22, 2023
Last day for application: March 3, 2023.
Course Syllabus 
Schedule 
Registration 

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%
Course period: Weeks 12-22, 2023.
Last day for application: March 3, 2023.
Course Syllabus 
Schedule 
Registration 

HT 2022

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Period: November 1, 2022 – January 15, 2023.
Last day for application: October 7, 2022
Registration
Course syllabus
Schedule

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%
Course period: week 47, 2022 – week 9, 2023.
Last day for application: Oct 31, 2022
Course Syllabus
Registration
Schedule

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: Sept 27 – Sept 30, 2022.
Last day for application: Sept 12, 2022.
Schedule
Registration 2022

Ethics in Social Science Research, (4,5hp) / 7,5 hp
Course period: 23/8 – (19/9) 25/10
Last day for application: June 10, 2022
Course Syllabus
Registration
Schedule

VT 2022

Philosophy of science for PhD students in Social Sciences, 7,5 ECTS, 100%
Course period: weeks 9-13, 2022
Last day for application: February 11, 2022
Course Syllabus
Schedule
Registration

Open Science for the quantitative social sciences, 7,5hp. 50%
Course period: Weeks 12-22, 2022
Last day for application: March 4 2022.
Course Syllabus
Schedule
Registration

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%
Course period: Weeks 12-22, 2022.
Last day for application: March 4 2022.
Course Syllabus
Schedule
Registration

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Weeks 12-22, 2022.
Last day for application: March 4 2022.
Schedule
Course Syllabus
Registration

HT 2021

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Period: 2021-11-02 – 2022-01-14.
Last day for application: 2021-10-15
Registration
Course syllabus
Schedule

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: Sept 28 – Oct 1.
Last day for application: 10 September 2021.
Schedule
Registration

Planning research and writing successful applications, 7,5 hp, 50%
Course period: November 8 – December 17, 2021
Last day for application: October 15, 2021
Syllabus
Schedule
Registration

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%
Course period: 24/11 2021 to 15/3 2022.
Last day for application: Oct 8, 2021
Course Syllabus
Registration
Schedule

Ethics in Social Science Research, 4,5hp / 7,5 hp
Course period: 24/8 – (20/9) 26/10
Last day for application: June 7, 2021
Course Syllabus (one month before the course starts)
Registration
Schedule

VT 2021

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%
Course period: 25/3 – 4/6, 2021.
Last day for application: March 5.
Course Syllabus
Schedule
Registration

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Week 12-22 2021.
Last day for application: March 5.
Schedule
Course Syllabus
Registration

Social Science in Context: Historical, Contemporary and Global Perspectives, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: March 24 – June 6.
Last day for application: March 5.
Schedule
Course Syllabus
Registration

HT 2020

Planning research and writing successful applications, 7,5 hp, 50%
Course period: November 4 – December 16, 2020
Last day for application: October 16, 2020
Syllabus
Schedule
Registration

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: 30/9, 1/10 and 14/10.
Last day for application: 11 September 2020
Schedule
Registration


Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Period: 2020-11-02 – 2020-01-15.
Last day for application: 2020-10-09
Registration
Course syllabus
Schedule

Ethics in Social Science Research, 4,5hp / 7,5 hp
Course period: 25/8 – (21/9) 27/10
Last day for application: June 8, 2020
Course Syllabus (one month before the course starts)
Registration
Schedule

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%
Course period: 26/11 2020 to 24/2 2021.
Last day for application: Oct 9, 2020
Course Syllabus (one month before the course starts)
Registration
Schedule

VT 2020

 

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%
Course period: 25/3 – 7/6, 2020.
Last day for application: March 6
Course Syllabus
Schedule (coming soon)
Registration

Philosophy of science for PhD students in Social Sciences, 7,5 ECTS, 100%
Course period: Weeks 10-14, 2020
Last day for application: February 14
Course Syllabus
Schedule
Registration

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Week 13-23 2020.
Last day for application: March 6
Schedule
Course Syllabus
Registration

HT 2019

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: 25-26 September 2019
Last day for application: 13 September 2019
Schedule
Registration

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Contact: Natalya Pya Arnqvist
Period: 2019-11-01 – 2020-01-19.
Last day for application: 2019-10-11
Registration
Course syllabus
Schedule

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%
Course period: week 48 2019 - week 9 2020
Last day for application: Oct 4 2019
Course Syllabus
Registration
Schedule

Ethics in Social Science Research, 4,5hp - 7,5hp
Course period: August 27th – October 29th.
Course Syllabus in English
Schedule
Last day for application: May 31st.
Registration

VT 2019

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%
Course period: Week 13-23 2019.
Last day for application: March 8
Course Syllabus
Schedule (coming soon)
Registration

Philosophy of science for PhD students in Social Sciences, 7,5 ECTS, 100%
Course period: Weeks 10-14, 2019
Last day for application: February 15
Schedule
Registration

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Week 13-23 2019.
Last day for application: March 8
Schedule
Course Syllabus
Registration

Social Science in Context: Historical, Contemporary and Global Perspectives, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Weeks 13-23 2019
Last day for application: March 15
Schedule
Course Syllabus
Registration

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: January 30 to February 1, 2019
Last day for application: January 18, 2019
Schedule
Registration

HT 2018

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: 24-26 October 2018
Last day for application: 5 October 2018
Schedule (one month before the course starts)
Registration
Schedule

Etik i samhällsvetenskaplig forskning / Ethics in Social Science Research, 4,5hp - 7,5hp.
Course period: August 28 – October 30.
Course Syllabus in English
Course Syllabus in Swedish
Schedule
Last day for application: June 8.
Registration

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Contact: Marie Lindkvist.
Period: 2018-10-31 – 2019-01-14.
Last day for application: 2018-10-15
Registration
Course syllabus
Schedule

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%
Course start: week 48
Last day for application: November 10
Course syllabus and schedule will be available shortly.
Course Syllabus
Registration
Schedule

 

VT 2018

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 % (Kvalitativ metod inom samhällsvetenskapen med särskilt fokus på intervjuer och deltagande observationer, 7,5 ECTS, 50 %)
Course period: March 21 - June 3
Last day for application: February 28
Course Syllabus (available soon)
Schedule
Registration

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: 29-31 January 2018
Last day for application: January 19 2018
Schedule
Registration

Philosophy of science for PhD students in Social Sciences, 7,5 ECTS, 100%
Course period: March 1-March 31
Last day for application: Februari 2
Schedule
Registration

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%
Course start: March 21-March 3

Course Syllabus
Schedule
Registration

HT 2017

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%
Course start: December 1
Last day for application: November 17
Course syllabus and schedule will be available shortly.

Schedule
Course Syllabus
Registration

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Course period: weeks 44-03 2017/18
Last day for application: September 29
Time table (available one month before the course starts)

Schedule
Registration

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: 25 – 27 September 2017
Last day for application: September 1
Time table (available one month before the course starts)

Schedule
Registration

Social Science in Context: Historical, Contemporary and Global Perspectives, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Week 44-02
Last day for application: October 6
Time table (available one month before the course starts)

Course Syllabus
Registration

VT 2017

Philosophy of Science for PhD students in Social Sciences, 7,5 ECTS, 100 %
Course period: 21 February - 21 March
Last day for application: 6 February

Course Syllabus
Schedule

Registration

Multivariate Analysis for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 50%
Course period: March 20 - June 2
Last day for application: March 3

Course Syllabus
Registration

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %
Kvalitativ metod inom samhällsvetenskapen med särskilt fokus på intervjuer och deltagande observationer, 7,5 ECTS, 50 %

Course period: March 22 - June 4
Last day for application: February 24

Schedule
Course Syllabus
Registration

 

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period: 30 January – 1 February 2017
Last day for application: 9 January
Time table
Registration

Contact Sara Franke-Wikberg for more information about the schedule etc.

Ht 2016


Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50 % Course start: November 23

Last day for application: November 18

Course syllabus
Preliminary Schedule
Registration

 Cancelled course

Research Design in social sciences, 7,5 ECTS, 50%

 

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS

Course period: 26-28 September
Last day for application: 9 September

Time table
Registration

Contact Sara Franke-Wikberg for more information about the schedule etc.

 

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Course period: 1 November 2016 — 13 January 2017
Last day for application: 30 September

Registration
Schedule

 

Vt 2016

Qualitative Research Methods for the Social
Sciences with focus on interviews and observations

Kvalitativ metod inom samhällsvetenskapen med särskilt fokus på intervjuer och deltagande observationer

7,5 ECTS, 50 %

Course period: March 22 - June 5
Last day for application: February 19

Course syllabus
Time table Note: Updated on March 16 2016

Ambitionen är att kursen ska vara tydligt tillämpbar. Fokus är således på tillämpning och diskussion. Detta sker i en iterativ process vars utgångspunkt är dels egen datainsamling, dels löpande och återkommande diskussioner och reflektioner med de andra deltagarna. Kursen är indelad i tre moduler, vilket möjliggör fördjupning snarare än ett översiktligt förhållningssätt till kvalitativ forskning.

Modul 1: Kvalitativ forskningsdesign
Modul 2: Deltagande observationer
Modul 3: Intervjuer

Modul ett: Kvalitativ forskningsdesign
Kursen behandlar gemensamma frågor inom kvalitativ forskning. Exempelvis diskuteras och problematiseras olika typer av kvalitativ forskningsdesign, val av material och datainsamlingsmetoder, strategier för urval, forskarens roll och olika aspekter av etik.

Modul två: Deltagande observationer
Den delmodul som fokuserar på deltagande observationer tar sin utgångspunkt i hur dessa kan utföras på ett akademiskt rigoröst och adekvat sätt. Initialt introduceras och problematiseras vad deltagande observationer är samt de för- och nackdelar som finns med sådana metoder. Efter introduktionen övergår fokus på att träna och bygga upp en färdighet i att göra observationer genom praktiska övningar och löpande reflektioner över egna och andra kursdeltagares erfarenheter.

Modul tre: Intervjuer
Under intervjudelmodulen diskuteras intervjuteknik, däribland enskilda intervjuer samt gruppintervjuer. Inledningsvis diskuteras och problematiseras intervjuer som metod för att samla ett empiriskt material, därefter ges doktoranderna möjlighet att träna intervjumetod samt reflektera över egna och andra kursdeltagares erfarenheter.

 

Multivariate Analysis for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 50%

 • Course period: March 22 - June 5
 • Last day for application: February 19
 • Course Syllabus

Social Science in Context:
Historical, Contemporary and Global Perspectives, 7,5 ECTS, 50 %

 • Course period: Week 12-22
 • Last day for application: February 19
 • Course Syllabus


OBS! Inställd kurs: Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS

 

Ht 2015

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS

 • Course period: 28-30 September
 • Last day for application: 10 September
 • Contact Sara Franke-Wikberg for more information about the schedule etc.


Philosophy of Science for PhD students in Social Sciences, 7,5 ECTS, 100 %

 • Course period: 30 September - 30 October
 • Last day for application: 10 September
 • Contact Sara Franke-Wikberg for possible openings to the course.

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences, 7,5ECTS, 50%

 • Course period: 31 October - 19 January
 • Last day for application: 30 September
 • Course Syllabus

Cancelled course

Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 50%

Eva Stoianov
2023-05-08