Meriterade och excellenta lärare

Umeå universitet beslutade om ett system för pedagogisk meritering för lärare år 2013. Efter en pilotomgång har ytterligare 14 utlysningar genomförts. Intresset för pedagogisk meritering är stort vid fakulteten och vi har fram t.o.m. 2021 haft 205 utnämningar till excellent eller meriterad lärare.

Information om Umeå universitets modell för pedagogisk meritering samt ansökningsförfarande

Nedan följer en sammanställning över de lärare vid fakulteten som har utsetts till meriterade och excellenta lärare hittills.

2022

Meriterad lärare

• Anna Rantala, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Maria Lindfors, lektor, Pedagogiska institutionen
• Joakim Lidström, adjunkt, Institutionen för informatik
• Robert Holmgren, lektor, Pedagogiska institutionen
• Camilla Hällgren, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Excellent lärare

• Tomas Blomqvist, professor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Gudrun Svedberg, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

2021

Meriterad lärare

• Quang Evansluong, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Hans Jörgensen, lektor, Enheten för ekonomisk historia
• Ulf Leo, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Karina Lundborg, lektor, Institutionen för socialt arbete
• Carina Nyman, adjunkt, Institutionen för socialt arbete
• Elisabeth Olivius, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Oscar Rantatalo, lektor, Pedagogiska institutionen
• Jonatan Svanlund, lektor, Enheten för ekonomisk historia
• Gudrun Svedberg, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
• Lars Öbrand, lektor, Institutionen för informatik
• Jenny-Ann Danell, lektor, Sociologiska institutionen
• Minna Genbäck, lektor, Handelshögskolan, Statistik
• Limin Gu, lektor, Pedagogiska institutionen
• Fanny Pettersson, lektor, Pedagogiska institutionen
• Ulrika Schmauch, lektor, Sociologiska institutionen
• Ulrika Widding, lektor, Pedagogiska institutionen
• Susanne Yttergren, adjunkt, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Excellent lärare

• Erik Domellöf, lektor, Institutionen för psykologi
• Carina Granberg, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
• Annika Manni, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
• Elin Nilsson, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Conny Tärnklev, adjunkt, Enheten för polisutbildning
• Pontus Bergh, lektor, Enheten för polisutbildning
• Jan Bodin, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Monika Diehl, lektor, Pedagogiska institutionen
• Åsa Gustafson, lektor, Sociologiska institutionen
• Miguel Inzunza, lektor, Enheten för polisutbildning
• Ulf Leo, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Åsa Löfqvist, lektor, Pedagogiska institutionen
• Anders Råde, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
• Jonathan Wedman, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

2020

Meriterad lärare

• Anita Lindmark, lektor, Handelshögskolan, Statistik
• Ann Lundgren, adjunkt, Juridiska institutionen
• Carina Granberg, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
• Carola Wiklund-Hörnqvist, lektor, Institutionen för psykologi
• Christopher G. Nicol, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Conny Tärnklev, adjunkt, Enheten för polisutbildning
• Daniel Nylén, lektor, Institutionen för informatik
• Dzenan Sahovic, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Fredrik Sjödin, lektor, Institutionen för psykologi
• Johan Bodén, adjunkt, Institutionen för informatik
• Johan Örestig, lektor, Pedagogiska institutionen
• Jonathan Wedman, lektor, Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap
• Lars-Erik Lauritz, lektor, Enheten för polisutbildning
• Linus Andersson, lektor, Institutionen för psykologi
• Madeleine Eriksson, lektor, Institutionen för geografi
• Medhanie Gaim, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Miguel Inzunza, lektor, Enheten för polisutbildning
• Mikaela Nyroos, lektor, Pedagogiska institutionen
• Oscar Stålnacke, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Patrik Johansson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Pontus Bergh, lektor, Enheten för polisutbildning
• Therese Enarsson, lektor, Juridiska institutionen
• Åsa Löfqvist, lektor, Pedagogiska institutionen
• Öncel Naldemirci, lektor, Institutionen för socialt arbete

Excellenta lärare

• Carin Ulander-Wänman, lektor, Juridiska institutionen
• Carina Lindgren, adjunkt, Enheten för polisutbildning
• Galina Biedenbach, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Jessica Eriksson, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Rasmus Karlsson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Thomas Biedenbach, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Zsuzsanna Vincze, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi

2019

Meriterade lärare

• Elinor Adenling, lektor, Pedagogiska institutionen
• Peter Bergström, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
• Thomas Biedenbach, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Jan Bodin, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Monika Diehl, lektor, Pedagogiska institutionen
• Dan Frost, adjunkt, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Åsa Gustafson, lektor, Sociologiska institutionen
• Carina Lindgren, adjunkt, Pedagogiska institutionen
• Anders Lundquist, lektor, Handelshögskolan, Statistik
• Sujith Nair, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Lotta Strömsten, lektor, Institutionen för psykologi
• Zsuzsanna, Vincze, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi

Excellenta lärare

• Annika Johansson, lektor, Pedagogiska institutionen
• Ann-Louise Silfver, lektor, Pedagogiska institutionen
• Eva Mårell Olsson, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

2018

Meriterade lärare

Anna Sjödin, lektor, Institutionen för kostvetenskap
Anna Sundström, lektor, Institutionen för psykologi
Anna Thorsell, adjunkt, Handelshögskolan, företagsekonomi
Annika Johansson, lektor, Pedagogiska institutionen
Ann-Louise Silfver, lektor, Pedagogiska institutionen
Carin Ulander-Wänman, lektor, Juridiska institutionen
Carina Scheid-Gissberg, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete
David Feltenius, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
David Sjöberg, lektor, Enheten för polisutbildning
Elin Nilsson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Elisabeth Stoltz Sjöström, lektor, Institutionen för kostvetenskap
Eva Mårell-Olsson, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Inger Landström, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Jessica Eriksson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Jonas Hansson, lektor, Enheten för polisutbildning
Kalyani Vishwanatha, lektor, Institutionen för psykologi
Karl Johan Bonnedahl, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Lars Silver, professor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Lina Schelin, lektor, Handelshögskolan, statistik
Malin Harrysson Näsholm, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Marie Wiberg, professor, Handelshögskolan, statistik
Mattias Jacobsson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Monica Liljeström, lektor, Pedagogiska institutionen
Per Wisselgren, lektor, Sociologiska institutionen
Rasmus Karlsson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Ron Mahieu, lektor, Pedagogiska institutionen
Sandra Einarsson, lektor, Institutionen för kostvetenskap
Tomas Holmgren, universitetsadjunkt, Pedagogiska institutionen

Excellenta lärare

Camilla Hakelind, lektor, Institutionen för psykologi
David Sjöberg, lektor, Enheten för polisutbildning
Eva Leffler, lektor, Pedagogiska institutionen
Gert-Olof Boström, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Inger Eliasson, pedagogik
Maria Karlsson, Handelshögskolan, statistik
Monica Liljeström, lektor, Pedagogiska institutionen

2017

Meriterade lärare

Inger Erixon-Arreman, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap
Peter Hultén, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Lars Larsson, lektor, Geografi och ekonomisk historia, kulturgeografi
Eva Leffler, lektor, Pedagogiska institutionen
Nina Nilsson Rådeström, adjunkt,Juridiska institutionen
Anders Råde, lektor, Pedagogiska institutionen
Vladimir Vanyushyn, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Anna Zackrisson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Annika Andersson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Camilla Hakelind, lektor, Institutionen för psykologi
Gert-Olof Boström, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Herman Stål, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Inger Eliasson, lektor, Pedagogiska institutionen
Annika Manni, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap

Excellenta lärare

Birgit Andersson, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap
Maria Forsman, lektor, Juridiskt forum
Erik Lindberg, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Torbjörn Lindmark, lektor, Pedagogiska institutionen
Anna-Carin Nordvall, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Rickard Harr, lektor, Informatik

2016

Meriterade lärare

Birgit Andersson, tillämpad utbildningsvetenskap
Tomas Bergqvist, tillämpad utbildningsvetenskap
Erik Domellöf, psykologi
Peter Franck, Handelshögskolan - företagsekonomi
Ulrika Holmström-Westergren, informatik
Maria Karlsson, Handelshögskolan - statistik
Erik Lindberg, Handelshögskolan - företagsekonomi
Torbjörn Lindmark, pedagogik
Mattias Lundberg, psykologi
Kadri Meister, Handelshögskolan - statistik
Maria Nordin, psykologi
Anna-Carin Nordwall, Handelshögskolan - företagsekonomi
Ulrich Olofsson, psykologi
Ann-Christine Petersson Hjelm, juridiskt forum
Örjan Pettersson, geografi och ek. hist. - kulturgeografi
Ingrid Schéle, psykologi
Tobias Svanström, Handelshögskolan - företagsekonomi
Åse Tieva, kostvetenskap
Jessica Wide, statsvetenskap

Excellenta lärare

Anders Bek, tillämpad utbildningsvetenskap
Carita Bengs, sociologi
Karin Danielsson-Öberg, informatik
Inga Denhag, psykologi
Michael Gruber, psykologi
Ulf Hedestig, informatik
Carina Hjelmér, tillämpad utbildningsvetenskap
Stefan Holmström, psykologi
Johan Jansson, Handelshögskolan - företagsekonomi
Niclas Kaiser, psykologi
Marie Lindkvist, Handelshögskolan - statistik
Gunnar Lindström, pedagogik
Catherine Lions, Handelshögskolan - företagsekonomi
Johanna Olsson, pedagogik
Helén Strömberg, geografi och ek. hist. - ekonomisk historia
Ingrid Svensson, Handelshögskolan - statistik

2015

Meriterade lärare

Kenneth Backlund, Handelshögskolan - nationalekonomi
Anders Bek, tillämpad utbildningsvetenskap
Carita Bengs, sociologi
Karin Danielsson-Öberg, informatik
Maria Eklund, juridiska inst.
Maria Forsman, juridiskt forum
Rikard Harr, informatik
Ulf Hedestig, informatik
Annakarin Nyberg, informatik
Helén Strömberg, geografi och ek. hist. - ekonomisk historia
Mikael Söderström, informatik

Excellenta lärare

Stig-Arne Berglund, socialt arbete
Mattias Derlén, juridiska inst.
Christina Drugge, socialt arbete
Kerstin Hamreby, socialt arbete
Ann-Christine Häggqvist, Handelshögskolan - företagsekonomi
Sofia Isberg, Handelshögskolan - företagsekonomi
Ola Lindberg, pedagogik
Carl Johan Orre, informatik

2013

Meriterad lärare

Johanna Olsson, pedagogik

Excellenta lärare

Kerstin Kolam, statsvetenskap
Annica Nylander, kostvetenskap
Per-Olof Ågren, informatik

KONTAKTPERSON

Utbildningsledare

Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

Åsa P Isaksson
2022-08-19