Pedagogiska pristagare

Samhällsvetenskapliga fakulteten delar årligen ut ett pedagogiskt pris i syfte att uppmärksamma lärare som gör goda pedagogiska insatser i utbildningen. Temat för utlysningen kan variera och från år till år. Institutioner och enheter med utbildningsuppdrag nominerar pristagare.

Prisutdelning sker i samband med universitetets vårpromotion.

Nedan följer en sammanställning över pristagare för perioden 1998-2022.

1998

Sven Nordlund, ekonomisk historia

1999

Kjell Lundmark, statsvetenskap

2000

Curt Löfgren, nationalekonomi

2001

Kerstin Kolam, statsvetenskap

2002

Stig-Arne Berglund, socialt arbete

2003

Ann-Christin Häggqvist, företagsekonomi

2004

Kenneth Backlund, nationalekonomi

2005

Bo Hallin, statsvetenskap

2006

Tomas Sjögren, nationalekonomi
Helén Strömberg, ekonomisk historia

2007

Tomas Blomquist, Handelshögskolan (företagsekonomi)

2008

Örjan Pettersson, kulturgeografi
Niklas Eklund, statsvetenskap

2009

Mikael Henningsson, psykologi

2010

Marlene Johansson, Handelshögskolan (företagsekonomi)

2011

Thomas Pettersson, ekonomisk historia

2012

Roger Marjavaara, geografi och ekonomisk historia (kulturgeografi)

2013

Elinor Adenling, pedagogik

2014

 

Karin Danielsson Öberg, informatik

2015

Lars Larsson, geografi och ekonomisk historia (kulturgeografi)

2016

Annakarin Nyberg, informatik

2017

Maria Karlsson, Handelshögskolan (statistik)

2018

Petra Rydén, Institutionen för kostvetenskap

2019

Lärarlag inom personalvetarprogrammet: Fredrik Åberg (Umeå kommun) Johan Örestig  (universitetslektor, Pedagogiska institutionen) Christer Mårtensson (Region Västerbotten) Leif Stening (universitetsadjunkt, Sociologiska institutionen).

2020

Ann-Sofie Grönlund, Ann-Christin Olsson, Carina Scheid-Gissberg, samtliga Institutionen för socialt arbete

2021

Peter Bergström och Fanny Pettersson, båda Pedagogiska institutionen

2022

Camilla Hakelind, Stefan Holmström, Steven Nordin, samtliga Institutionen för psykologi

Eva Stoianov
2024-01-30