Utbildning övrigt

Här finns under separata flikar information om Umeå universitets system för pedagogisk meritering, samt fakultetens meriterade och excellenta lärare, pedagogiska pristagare, Lärardagen samt övrig utbildningsinformation.

Regler, riktlinjer och handläggningsordningar framtagna av fakulteten finner du här: Regler, riktlinjer och handläggningsordningar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Under fliken Kvalitetssystem för utbildning framgår hur de är integrerade i verksamheten.

Universitetsövergripande regler

Publicering av kurser och program sker i utbildningsdatabasen Selma. Utbildningsplaner för program och programtillfällen hanteras vid fakultetskansliet, medan kursplaner inom vår fakultet är delegerat till institutionsnivå.

Rektor har beslutat om ett sammanhållet regelverk för läsårets förläggning och här finner du terminstider, studentsportardagar m.m.

Regler för läsårets förläggning (terminstider) 2014/15 - 2025/26 (Hittas under rubriken "Utbildningsplanering och utbildningskvalitet".)

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Marianne Schedin
090-786 74 77

Utbildningsledare

Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

Eva Stoianov
2022-03-29