Pedagogisk fortbildning

Samhällsvetenskapliga fakulteten arrangerar årligen en utbildningsdag riktad i första hand till lärare verksamma vid fakulteten. Temat varierar men tar sin utgångspunkt i en aktuell fråga.

Nedan följer program och presentationer från genomförda lärardagar under perioden 2013-2019.

2019

PP-presentation från Lärardagen 2019 (A-C Ek)

Program Lärardagen 2019: "Vem planerar vi våra utbildningar för?"

2018

Program Lärardagen 2018: "Demokrati på allvar – men hur då?"

2017

Program Lärardagen 2017: "Mellan Malå och Singapore – Visioner och strategier för samhällsvetenskaplig utbildning vid Umeå universitet

2016

Program Lärardagen 2016: "Utmanande undervisningssituationer"

 

2015

Program Lärardagen 2015: Att undervisa i studerandeaktiva miljöer – med begränsade resurser

 

2014

Program Lärardagen 2014: Det goda examensarbetet

 

2013

Program Lärardagen 2013: Utvärdering för utveckling
 

2012

Program Lärardagen 2012: Arbetslivsanknytning i våra utbildningar

 

 

KONTAKTPERSON

Utbildningsledare

Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

Eva Stoianov
2021-12-07